Suomeksi
Cirkulär
11/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönestatistik inom AKTA, tekniska avtalet och läkaravtalet

I avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003–2007 (KA:s cirkulär 1/2003) finns bl.a. en överenskommelse om att Kommunala arbetsmarknadsverket från och med år 2003 årligen publicerar statistik som anger de genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna för olika lönegrupper i lönesättningen, dvs. median och högsta och lägsta decil.Motsvarande statistik publiceras om den högsta ledningens löner och enligt särskild överenskommelse också om vissa andra personalgrupper utanför lönesättningen.Löneprogrammet avslutades i slutet av år 2007, så det här är den sista lönestatistiken som bygger på programmet.

Som bilaga (1–3) sänds de genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), kommunalt avtal för teknisk personal (TS) och det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LS) och decilindelningen i oktober 2007 för kännedom.De bygger på den färskaste statistiken, dvs. Statistikcentralens uppgifter om lönerna inom kommunsektorn. Föregående motsvarande statistik skickades i KA:s cirkulär 12/2007.

Eftersom uppgifterna är från oktober 2007 saknas avtalsenliga förhöjningar och övriga ändringar i löner som gjorts efter denna tidpunkt.Därför fattas bl.a. alla höjningar enligt Tehy-protokollet från lönestatistiken. Det är möjligt att inte alla lokala justeringar hösten 2007 ingår i lönestatistiken.

På KA:s finska webbsidor www.kuntatyonantajat.fi > Tilastot > Tilastoja palkoista finns uppgifter om löner enligt kommunstorlek år 2007.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                 Markku Jalonen

Utredningschef                               Margareta Heiskanen

 
Bilagor

1. De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom AKTA och decilindelningen i oktober 2007
2. De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom tekniska sektorn och decilindelningen i oktober 2007
3. De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom läkaravtalet och decilindelningen i oktober 2007    

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT