På svenska
Yleiskirje
11/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palkkatilastot kunnallisessa yleisessa virka- ja tyoehtosopimuksessa, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa sekä lääkärien virkaehtosopimuksessa

Sopimuksessa kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003–2007 (KT:n yleiskirje 1/2003) on sovittu mm., että Kunnallinen työmarkkinalaitos julkaisee vuosittain tilaston, josta käyvät ilmi palkkahinnoittelun eri palkkaryhmien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo, mediaani sekä alin ja ylin desiili. Vastaava tilasto julkaistaan ylimmän johdon palkoista ja eräistä muistakin erikseen sovittavista palkkahinnoittelun ulkopuolisista henkilöstöryhmistä. Palkkaohjelma päättyi vuoden 2007 lopulla, joten tämä on viimeinen siihen perustuva palkkatilasto.

Oheisena liitteissä 1–3 lähetetään tiedoksi keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2007 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) sopimusaloilla. Ne perustuvat viimeisimpään käytettävissä olevaan tilastoon, joka on Tilastokeskuksen keräämä Kuntasektorin palkat -tilasto. Edellinen vastaava palkkatilasto lähetettiin KT:n yleiskirjeessä 12/2007.

Tilastotiedot ovat lokakuulta 2007, joten ne eivät sisällä tämän ajankohdan jälkeen tehtyjä palkkojen muutoksia. Siten palkkatilastosta puuttuvat mm. kaikki Tehy-pöytäkirjan mukaiset korotukset. Välttämättä myöskään kaikki syksyn 2007 paikallisen järjestelyerän kohdentamiset eivät sisälly palkkatilastoon.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen verkkosivuilla www.kuntatyonantajat.fi – Tilastot – Tilastoja palkoista on myös kuntakoon mukaisia keskiansioita ammattinimikkeittäin lokakuussa 2007.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                 Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                    Margareta Heiskanen
 
Liitteet (pdf)
 
1. KVTES:n keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2007
2. Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2007
3. Lääkärisopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2007

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT