Suomeksi
Cirkulär
8/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 16.-17.8.2007

Samarbets- och utvecklingsseminariet för kommunsektorn arrangeras 16–17.8.2007 i stadshusets kongressal, Villimiehenkatu 1, Villmanstrand.

Vid seminariet i Villmanstrand behandlas i år Finlands framtidsvägar och det innovativa välfärdssamhällets framtid. I synnerhet dryftas hur man kunde utveckla nytänkandet i den kommunala servicen och hur de kommunala arbetsgivarna kunde utveckla sin verksamhet.

Seminariet tar upp den proaktiva kommunens förutsättningar och möjligheter att göra arbetet attraktivt. Programmet innehåller även bra exempel på god praxis i utvecklingen av personalarbete och serviceproduktion, gott samarbete i bl.a. Lahtis-, Jyväskylä- och Saloregionen, innovationer i organisationer inom hälso- och sjukvården och organisationers förnyelse- och inlärningsförmåga vid strukturförändringar i yrkesundervisningen.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna. Det årliga storevenemanget förväntas också i år samla närmare tusen representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också arbetsgivarna sänder representanter till seminariet. För de kommunala arbetsgivarnas företrädare anordnas en separat träff i samband med seminariet.

Seminariet bygger på växelverkan och uppmuntrar till kommentarer, frågor och livlig diskussion.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber er vänligen se till att informationen når fram också till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Ändringar i programmet kan ske av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                       Markku Jalonen


Förhandlingschef                                  Heikki Saipio

Bilaga (pdf)
Seminarieprogrammet (har skickats med det finska cirkuläret)