Suomeksi
Cirkulär
12/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Lönestatistik inom det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal och tjänstekollektivavtalet för läkare

I avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003–2007 (KA:s cirkulär 1/2003) finns bl.a. en överenskommelse om att Kommunala arbetsmarknadsverket från och med år 2003 årligen publicerar statistik som anger de genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna för olika lönegrupper i lönesättningen, dvs. median och högsta och lägsta decil. Motsvarande statistik publiceras om den högsta ledningens löner och enligt särskild överenskommelse också om vissa andra personalgrupper utanför lönesättningen.

Som bilaga (1–3) sänds de genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), kommunalt avtal för teknisk personal (TS) och det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LS) och decilindelningen i oktober 2006 för kännedom. De bygger på den färskaste statistiken (Statistikcentralens uppgifter om lönerna inom kommunsektorn). Föregående motsvarande statistik skickades i KA:s cirkulär 20/2006.

Eftersom uppgifterna är från oktober 2006 saknas avtalsenliga förhöjningar och övriga ändringar i de uppgiftsrelaterade lönerna som gjorts efter denna tidpunkt. Lönerna i AKTA och TS har höjts med en allmän höjning på 1,8 procent 1.6.2006. Det är möjligt att inte alla lokala justeringar hösten 2006 ingår i lönestatistiken.

På KA:s finska webbsidor www.kuntatyonantajat.fi – Tilastot – Tilastoja palkoista finns uppgifter om löner enligt kommunstorlek år 2006.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                       Markku Jalonen


Utredningschef                                     Margareta Heiskanen
 
Bilagor
1. De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom AKTA och
decilindelningen i oktober 2006
2. De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom tekniska sektorn och decilindelningen i oktober 2006
3. De genomsnittliga uppgiftsrelaterade lönerna inom läkaravtalet och
decilindelningen i oktober 2006

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT