På svenska
Yleiskirje
12/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Palkkatilastot kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa, teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa sekä lääkärien virkaehtosopimuksessa

Sopimuksessa kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003–2007 (KT:n yleiskirje 1/2003) on sovittu mm., että Kunnallinen työmarkkinalaitos julkaisee vuosittain tilaston, josta käy ilmi palkkahinnoittelun eri palkkaryhmien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo, mediaani sekä alin ja ylin desiili. Vastaava tilasto julkaistaan ylimmän johdon palkoista ja eräistä muistakin erikseen sovittavista palkkahinnoittelun ulkopuolisista henkilöstöryhmistä.

Oheisena (liitteet 1–3) lähetetään tiedoksi keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2006 Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES), Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) sekä Kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen (LS) sopimusaloilla. Ne perustuvat viimeisimpään käytettävissä olevaan tilastoon (Tilastokeskuksen keräämä Kuntasektorin palkat). Edellinen vastaava palkkatilasto lähetettiin KT:n yleiskirjeessä 20/2006.

Tilastotiedot ovat lokakuulta 2006, joten ne eivät sisällä tämän ajankohdan jälkeen tehtyjä tehtäväkohtaisten palkkojen muutoksia. Välttämättä kaikki syksyn 2006 paikallisen järjestelyerän kohdentamiset eivät sisälly palkkatilastoon.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen verkkosivuilla www.kuntatyonantajat.fi –Tilastot – Tilastoja palkoista on myös kuntakoon mukaisia keskiansioita ammattinimikkeittäin lokakuussa 2006.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                                     Margareta Heiskanen
 
Liitteet (pdf)
1. KVTES:n keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2006
2. Teknisen sopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2006
3. Lääkärisopimuksen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja niiden desiilit lokakuussa 2006 ​

Mika Juutinen

tutkimusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT