Suomeksi
Cirkulär
9/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

XIX kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Det nittonde arbetsmarknadsseminariet hålls i Raumo 78.6.2006. Arrangörer för seminariet är Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer i samarbete med Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

På seminariet behandlas kommun- och servicestrukturreformen speciellt med tanke på personalfrågor och utvecklingen av lönesystemen och jämställdhet.

Anmälan till seminariet görs till Länsi-Suomen kesäyliopisto per e-post maj-lis.haapala@lskesayo.fi, per telefon (02) 824 06 47 eller per fax (02) 822 57 51. Ange deltagarens namn, adressen dit informationsbrevet skickas, faktureringsadress, telefonnummer, e-postadress och organisation. På sommaruniversitetets webbsidor www.Iskesayo.fi/tyomarkkinaseminaari finns en förteckning över logialternativ. När du bokar hotellrum lönar det sig att nämna att du deltar i det kommunala arbetsmarknadsseminariet.

Anmälan ska göras senast 13.5.2006. Deltagaravgiften är 200 euro och inkluderar seminariematerial, kaffe, lunch under den ena dagen och kvällsprogram.

Mer än 400 representanter för kommunala arbetsgivare och löntagarorganisationer väntas delta i seminariet. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att arbetsgivarna i kommunerna och samkommunerna är väl företrädda på seminariet och vill vara med och lyssna och diskutera aktuella arbetsmarknadsfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Utredningschef                                         Margareta Heiskanen

 

LIITE (pdf)

XIX työmarkkinaseminaarin ohjelma

Mika Juutinen

utredningsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2131
Mobiltelefon:
+358 50 502 0300
E-post:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT