Suomeksi
Cirkulär
24/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetsgivartidskrift för chefer och beslutsfattare

Kuntatyönantaja är en facktidskrift för kommunala chefer. Den innehåller information som behövs i den dagliga arbetsgivarverksamheten. Man behöver inte komma på allt själv, Kuntatyönantaja erbjuder redskap för en god och resultatrik personalpolitik.

Kommunreformen kommer att kräva en stor insats av personalförvaltningen under de närmaste åren. Kommunala arbetsmarknadsverket stöder de kommunala arbetsgivarna i förändringarna genom att ge information och anvisningar för arbetsgivarverksamheten. Också tidskriften Kuntatyönantaja ger information till beslutsfattare, ledningen, personalförvaltningen och cheferna.

Kommunala arbetsmarknadsverket anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer tidskriften till personer i ledande ställning, till anställda inom personalförvaltningen och till alla chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter.

Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar också att Kuntatyönantaja beställs till förtroendevalda som fattar beslut i arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsernas och personalnämndernas ledamöter.

Kuntatyönantaja utkommer 6 gånger om året. År 2007 är prenumerationsavgiften 40 euro vid beställning från utgivaren, dvs. Kommunala arbetsmarknadsverket, och 45 euro vid beställning via ombud. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår åt gången. Faktureringen sker per kalenderår.

Prenumerationer kan göras antingen på beställningsblanketten i reklam-bladet eller på tidningens webbplats www.kuntatyonantajalehti.fi > Nytt från KA > Kundtjänst. På webbplatsen kan man också beställa tidningen som massprenumeration till flera personer.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                                  Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsinformatör                             Kirsti Hyrkäs

BILAGA  Reklamblad (på finska)

FÖR KÄNNEDOM
Ansvariga inom personal- och löneadministration
Direktörer och chefer vid verk, inrättningar och arbetsenheter
Ordförandena för kommunstyrelserna och personalnämnderna
Anställda som ansvarar för prenumerationer

Teuvo Arolainen

kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2518
Mobiltelefon:
+358 50 324 1195
E-post:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT