På svenska
Yleiskirje
24/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työnantajan ammattilehti esimiehille ja päättäjille

Kuntatyönantaja on kuntien esimiehille toimitettu ammattilehti. Lehdessä on tietoa, jota työnantajatoiminnassa tarvitaan päivittäin. Kaikkea ei tarvitse keksiä itse, Kuntatyönantaja tarjoaa välineitä hyvään ja tulokselliseen henkilöstöpolitiikkaan. 

Kuntauudistuksen toteuttaminen vaatii lähivuosina suurta työpanosta henkilöstöhallinnolta. Kunnallinen työmarkkinalaitos tukee muutoksissa kuntatyönantajia antamalla tietoa ja ohjeita työnantajatoiminnan hoitamiseen. Myös Kuntatyönantaja-lehdessä jaetaan tietoa, joka on tarpeen toiminnasta päättäville, sitä johtaville, henkilöstöasioita hoitaville ja esimiehille. 

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaisivat Kuntatyönantajan johtotehtävissä ja henkilöstöhallinnossa työskenteleville sekä kaikille esimiehille virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin. 

KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja tilattaisiin työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille kuten kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien jäsenille.

Kuntatyönantaja ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuonna 2007 lehden tilaushinta on 40 euroa julkaisijalta Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta tilattaessa ja 45 euroa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata kestotilauksena tai vuositilauksena kalenterivuodeksi. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Tilaukset voi tehdä joko lehden esitteen tilauslomakkeella tai lehden verkkosivuilta www.kuntatyonantajalehti.fi > Lehti työnantajille. Verkkosivuilla on myös mahdollisuus tilata lehti joukkotilauksena usealle henkilölle.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Työmarkkinatiedottaja                              Kirsti Hyrkäs

LIITE  Lehden esite 

TIEDOKSI
Henkilöstö- ja palkkahallinnon vastaavat
Virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt
Kunnanhallitusten ja henkilöstölautakuntien puheenjohtajat
Lehtitilauksista vastaavat 

Teuvo Arolainen

viestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2518
Matkapuhelin:
+358 50 324 1195
Sähköposti:
Teuvo.Arolainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT