Suomeksi
Cirkulär
21/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetshälsa inom kommunsektorn - 10-årsjubileumssymposium i Kuopio

Det tionde rikssymposiet om arbetshälsa inom kommunsektorn ordnas 13–14 februari 2007 i musikcentret Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23. Symposiet hålls på finska.

Symposiet syftar till att väcka debatt om aktuella frågor kring de kommunanställdas arbetshälsa och ge impulser till utvecklings- och utredningsarbete på arbetsplatserna. Den första dagen ägnas åt temat åldrande som var ämne redan för det första symposiet – denna gång behandlas temat ur europeisk och nationell synvinkel. Vidare behandlas arbetarskyddssamarbetets utvecklingsskeden, i paneldebatten utvecklingen av symposiets tema och framtidsvyer. Den andra dagen är förmiddagen reserverad för tre parallellprogram: företagshälsovård, arbetarskydd och församlingssektorn. Eftermiddagen fortsätter kring ämnet medarbetarkompetens och en avslutande diskussion med överraskningar.

Programmet under symposiets andra dag har ägnats särskilt stor uppmärksamhet eftersom programinnehållet har godkänts som teoretisk utbildning i kursform i specialiseringsutbildningen för läkare inom företagshälsovården och kan användas för fortbildning av företagshälsovårdare. Deltagande i symposiet kan sålunda enligt särskild överenskommelse godkännas som studieprestation.

Symposiet arrangeras för ledningen i kommuner, samkommuner, församlingar och kyrkliga samfälligheter, för anställda inom personalförvaltningen, ansvariga inom arbetarskyddet och företagshälsovården och för andra utvecklare, beslutsfattare och anställda inom kommun- och församlingssektorerna.

Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att arbetsgivarrepresentanterna i kommunerna och samkommunerna är väl företrädda på symposiet.

Som bilaga till cirkuläret följer programmet och en anmälningsblankett. Vi ber er vänligen också ge informationen vidare till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                    Markku Roiha 

BILAGA 
Seminarieprogram och anmälningsblankett (på finska)