På svenska
Yleiskirje
21/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunta-alan työhyvinvoinnin 10-vuotisjuhlasymposium Kuopiossa

10. valtakunnallinen kunta-alan työhyvinvointisymposium järjestetään 13.14.2.2007 Kuopion Musiikkikeskuksessa, Kuopionlahdenkatu 23.

Kunta-alan työhyvinvointisymposiumin tavoitteena on herättää keskustelua ajankohtaisista kuntasektorin henkilöstön työhyvinvoinnin kysymyksistä sekä kannustaa omaehtoiseen kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Symposiumin ensimmäisenä päivänä paneudutaan jo ensimmäisessä symposiumissa aiheena olleeseen ikääntymisteemaan - nyt eurooppalaisesta ja kansallisesta näkökulmasta, työsuojeluyhteistoiminnan kehitysvaiheisiin, paneelikeskustelussa symposiumin teema-alueen kehitykseen sekä tulevaisuusnäkökulmiin. Toisena päivänä aamupäivä on varattu kolmelle rinnakkaisohjelmalle: työterveyshuolto, työsuojelu ja seurakuntasektori. Iltapäivä jatkuu alaistaitoja käsittelevällä aiheella sekä loppukeskustelulla loppuyllätyksineen.

Symposiumin toisen päivän ohjelmaan on kiinnitetty erityistä huomiota, koska ohjelmasisältö on hyväksytty työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi sekä ohjelmasisältöä voidaan käyttää työterveyshoitajien ammatillisena täydennyskoulutuksena ja näin symposiumiin osallistumisesta voi saada erikseen sovittavalla tavalla opintosuorituksen.

Symposium on tarkoitettu kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien ja seurakuntayhtymien johdolle, henkilöstöhallinnon ammattilaisille, työsuojelun ja työterveyshuollon vastuuhenkilöille sekä muille kunta- ja seurakuntasektorin kehittäjille, päättäjille ja tekijöille. 

Kunnallinen työmarkkinalaitos toivoo symposiumiin kuntien ja kuntayhtymien työnantaja-asemassa olevien runsasta osanottoa.

Yleiskirjeen liitteenä on symposiumin ohjelma ja ilmoittautumislomake, jotka pyydetään saattamaan myös yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatioiden jäsenten tietoon.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                               Jouni Ekuri

Työmarkkina-asiamies                           Markku Roiha 

LIITE  
Seminaariohjelma ja ilmoittautumislomake