Suomeksi
Cirkulär
16/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Komplettering till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 1.6.2006

Avtalsboken 1.6.2006

Det nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal som trädde i kraft 1.6.2006 innehåller några tryckfel. Nedan anges det korrekta innehållet i de gällande avtalsbestämmelserna.

I del B, § 25 har endast mom. 3 slopats. I bilagan till detta cirkulär finns gällande § 25 i sin helhet.

I del B bilaga 2, § 12 mom. 6 punkt 3 läggs till orden ”om omtagningen sker under det examenstillfälle som följer omedelbart efter att studentexamen avlagts”. Punkten lyder i sin helhet som följer:

(Punkt 3) en person/elev som i sin egen skola tar om ett en gång godkänt prov, om omtagningen sker under det examenstillfälle som följer omedelbart efter att studentexamen avlagts.

I del D, § 3 mom. 2 är minimilönen för en lektor med lönesättningskod
4 22 04 02 2 efter 15 tjänstgöringsår 3 448,78 € i dyrortsklass II.

I del F bilaga 11, § 9 mom. 2 saknas följande övre gränser i löneskalan: den övre gränsen är 2 526,41 €/mån. för lönesättningskod 4 07 04 00 8 och 2 240,55 €/mån. för lönesättningskod 4 07 04 00 9.

Klasslärare som har dubbel behörighet och ger nybörjarundervisning

Tolkningen i cirkulär 34/2005 angående bestämningen av lönen för klasslärare som har dubbel behörighet och ger nybörjarundervisning tillämpas så länge som del B bilaga 1 § 6 är i kraft.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                             Vuokko Piekkala

BILAGA (pdf)
UKTA 1.6.2006 del B § 25

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT