På svenska
Yleiskirje
16/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Täydennys kunnalliseen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimukseen (OVTES) 1.6.2006

Sopimuskirja 1.6.2006

Uudessa 1.6.2006 voimaan tulleessa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa on muutamia painovirheitä. Alle on koottu voimassa olevien sopimusmääräysten oikea sisältö.

B osion 25 §:stä on poistettu ainoastaan 3 momentti. Yleiskirjeen liitteenä on voimassa oleva 25 §:n sisältö kokonaisuudessaan.

B osion 2 liitteen 12 §:n 6 momentin 3-kohtaan lisätään sanat 
"ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeen seuraavana tutkintokertana". Mainittu kohta kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

(Kohta 3) henkilöä/oppilasta, joka omassa koulussaan uusii kerran hyväksytyksi suoritetun kokeen ylioppilastutkinnon suorittamisen 
jälkeen seuraavana tutkintokertana.

D osion 3 §:n 2 momentin lehtorin 4 22 04 02 2 vähimmäispalkka 15 palveluvuoden jälkeen II kalleusluokassa on 3 448,78 €.

F osion liitteen 11 olevan 9 §:n 2 momentin palkka-asteikon puuttuvat ylärajat ovat seuraavat: hinnoittelutunnuksen 4 07 04 00 8 yläraja 2 526,41 €/kk ja hinnoittelutunnuksen 4 07 04 00 9 yläraja 2 240,55 €/kk.

Kaksoiskelpoiset alkuopetuksen luokanopettajat

Yleiskirjeessä 34/2005 mainittua tulkintaa jatketaan kaksoiskelpoisen alkuopetusta antavan luokanopettajan palkan määräytymistä niin kauan kuin B osion liitteen 1  6 § on voimassa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                 Vuokko Piekkala

LIITE (pdf)
OVTES 1.6.2006 osio B 25 § 

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT