Suomeksi
Cirkulär
29/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Facktidskrift för kommunala chefer

Kuntatyönantaja är en facktidskrift som riktar sig till kommunala chefer och som ger mångsidig och koncis information om arbetsliv och personalförvaltning. Den erbjuder också lösningar och redskap för arbetsgivarverksamhet. Tidskriften är finskspråkig, men har en svenskspråkig sektion, Nytt från KA.

Kuntatyönantaja behandlar arbetsmarknaden ur kommunerna och samkommunernas synvinkel och utgör en viktig informationskälla i frågor som gäller kommunsektorn. Kommunsektorn kommer att förändras i snabb takt under de närmaste åren, och personalförvaltningen står inför många förändringar. I Kuntatyönantaja hittar du anvisningar för arbetsgivarverksamheten och hjälp för problemlösning i nya situationer. Tidskriften ger också exempel på hur olika frågor lösts i olika kommuner.

Kuntatyönantaja utkommer 6 gånger om året. År 2006 är årsavgiften 38 euro vid beställning från utgivaren, Kommunala arbetsmarknadsverket, och 43 euro vid beställning via ombud. Tidskriften kan beställas som fortlöpande prenumeration eller som årsprenumeration för ett kalenderår. Faktureringen sker per kalenderår.

Kommunala arbetsmarknadsverket anser det viktigt att kommunerna och samkommunerna beställer Kuntatyönantaja till sina chefer, till personer med arbetsgivaruppgifter, till anställda som arbetar med personal- och löneförvaltning och till kanslier, verk, inrättningar och arbetsenheter.

Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar också att Kuntatyönantaja beställs till förtroendevalda som beslutar om arbetsgivar- och personalfrågor, till exempel kommunstyrelsens ledamöter.

Tidskriften kan beställas antingen med prenumerationsblanketten i reklambladet eller på Internet, där man också kan beställa en massprenumeration till flera olika mottagare. Webbadressen är www.kommunarbetsgivarna.fi > Tidningen Kuntatyönantaja > Prenumerationer.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                        Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsinformatör                    Kirsti Hyrkäs

Bilagor  Reklamblad (på finska)

För kännedom
Tjänsteinnehavare som ansvarar för personalfrågor
Direktörer och chefer vid kanslier, verk, inrättningar och arbetsenheter