På svenska
Yleiskirje
29/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ammattilehti kuntien esimiehille

Kuntatyönantaja on kuntien esimiehille toimitettu ammattilehti, joka sisältää tiiviissä muodossa monipuolista tietoa henkilöstöhallinnosta ja työelämästä. Lehti tarjoaa myös ratkaisuja ja työkaluja työnantajatehtävien hoitamiseen.

Kuntatyönantaja on kuntien ja kuntayhtymien työmarkkinalehti ja tärkeä tietolähde kunta-alaa koskevissa asioissa. Kuntasektori muuttuu lähivuosina nopeasti, ja henkilöstöhallinnossa joudutaan kohtaamaan monia muutoksia. Kuntatyönantajasta saat näissä tilanteissa ohjeita työnantajatoimintaan ja apua ongelmiin. Lehdestä voit lukea myös, miten muissa kunnissa asiat on ratkaistu.

Kuntatyönantaja ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Vuonna 2006 lehden tilaushinta on 38 euroa julkaisijalta Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta tilattaessa ja 43 euroa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata kestotilauksena tai vuositilauksena kalenterivuodeksi. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät tilaavat Kuntatyönantajaa esimiehilleen, työnantajatehtävissä ja henkilöstö- ja palkkahallinnossa työskenteleville sekä virastoihin, laitoksiin ja yksiköihin.

KT suosittaa myös, että Kuntatyönantaja tilattaisiin työnantaja- ja henkilöstöasioista päättäville luottamushenkilöille kuten kunnanhallitusten jäsenille.

Lehteä voi tilata joko esitteen tilauslomakkeella tai lehden verkkosivuilta, jossa on myös mahdollisuus tilata lehti joukkotilauksella kerralla useammalle. Verkkosivut ovat osoitteessa www.kuntatyonantajat.fi/kuntatyonantaja > Asiakaspalvelu.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Työmarkkinatiedottaja                              Kirsti Hyrkäs

 

LIITE  Lehden esite (pdf)

TIEDOKSI
Henkilöstöhallinnon vastaavat
Virastojen, laitosten ja työyksiköiden johtajat ja päälliköt