Suomeksi
Cirkulär
28/05
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Rekommendation om genomförande av ramavtalet om distansarbete

Med distansarbete avses arbete som kunde utföras i arbetsgivarens lokaler, men som organiserats så att det regelbundet utförs någon annanstans med hjälp av informationsteknik. Distansarbete ses också som en möjlighet att modernisera organiseringen av arbetet och förena arbete och fritid.

Ramavtalet om distansarbete ingicks av de europeiska arbetsmarknads-centralorganisationerna i juli 2002. Där avtalas om principerna för övergång till distansarbete och om minimivillkoren. Arbetsmarknadsparterna i medlemsländerna fick tre år på sig att införa avtalet. I Finland nådde arbetsmarknadsorganisationerna i maj 2005 enighet om hur ramavtalet ska verkställas. För Finlands del sker det genom ett dokument som undertecknas av arbetsmarknadens centralorganisationer och genom åtgärder enligt dokumentet.

Dokumentet innehåller en del med själva rekommendationen och en minneslista över sådant som måste beaktas när avtal  om distansarbete ingås. Med minneslistan har man velat klargöra ramavtalets innehåll och ta fram nuvarande praxis för distansarbete bl.a. i vår lagstiftning.

Centralorganisationerna rekommenderar att arbetsgivare och arbetstagare som avtalar om distansarbete framöver följer principerna i ramavtalet. Avtalet innehåller bestämmelser om bl.a. distansarbetets frivilliga karaktär, återgång från distansarbete och ersättning av kostnaderna.

Man borde mer än nu utnyttja de möjligheter distansarbete erbjuder. I dag arbetar man rätt lite på distans i kommunsektorn. Distansarbete utförs huvudsakligen på deltid och flexibelt med hänsyn till arbetssituationen.

Distansarbete på heltid är däremot ovanligt. Det vore bra att införliva åtgärderna för att främja distansarbete i kommunens övergripande utvecklingsarbete. Det kan användas som ett medel för att mer flexibelt än tidigare samordna arbete och familj, för att man ska orka bättre i arbetet och eventuellt för att göra övergången till pensioneringen skonsammare. I konkurrensen om kunnig arbetskraft är distansarbete inte bara ett sätt att rekrytera kunnig motiverad personal utan också ett sätt att behålla den.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Förhandlingschef                                    Heikki Saipio

Förhandlingschef                                    Jukka Sädevirta

Bilagor (på finska)

  1. Avtal om genomförande av ramavtalet om distansarbete
  2. Att beakta när avtal om distansarbete ingås
  3. Ramavtal om distansarbete