Suomeksi
Cirkulär
5/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Indexklausul och minimilöner 1.3.2004 enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2003-2004 (TS-03)

​Den indexklausul som avses i § 8 i underteckningsprotokollet till TS-03 medför inga extra löneförhöjningar, eftersom ökningen av konsumentprisindex från november 2002 till oktober 2003 inte översteg 2,7 %, utan utgjorde 0,6 %.

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner höjs 1.3.2004 genom den allmänna förhöjning som avses i § 3 i underteckningsprotokollet till TS-03 och som utgör 26,72 euro om den uppgiftsrelaterade lönen är under 1 571,76 euro och 1,7 % om den uppgiftsrelaterade lönen är minst 1 571,76 euro.
 
De uppgiftsrelaterade minimilönerna enligt § 8 mom. 1 i TS-03 är fr.o.m. 1.3.2004 följande:
 
Lönegrupp I     1 298,07 €/mån.
Lönegrupp II    1 448,59 €/mån.
Lönegrupp III   2 415,77 €/mån.
 
Den minimilön enligt § 10 mom. 1 i TS-03 för ordinarie arbetstid jämte naturaförmåner för en fullt arbetsför person som fyllt 17 år och som arbetar full arbetstid är fr.o.m. 1.3.2004
1 161,28 €/mån.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri
 
Förhandlingschef                            Jyrki Hämäläinen