På svenska
Yleiskirje
5/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2003-2004 (TS-03) mukainen indeksiehto ja vähimmäispalkat 1.3.2004 lukien

TS-03:n allekirjoituspöytäkirjan 8 §:ssä tarkoitettu indeksiehto ei aiheuta ylimääräisiä palkankorotuksia, koska kuluttajahintaindeksin nousu vuoden 2002 marraskuusta lokakuuhun 2003 ei ylittänyt 2,7 %, vaan oli 0,6 %.

Viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 1.3.2004 lukien TS-03:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä tarkoitetulla yleiskorotuksella, jonka suuruus on 26,72 euroa, jos tehtäväkohtainen palkka on alle 1 571,76 euroa, ja 1,7%, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 571,76 euroa.
 
TS-03:n 8 §:n 1 momentin mukaiset tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat ovat 1.3.2004 lukien seuraavat:

Palkkaryhmä I       1 298,07 €/kk
Palkkaryhmä II      1 448,59 €/kk
Palkkaryhmä III     2 415,77 €/kk
 
TS-03:n 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen, täyttä työaikaa tekevän säännöllisen työajan vähimmäispalkka luontoisetuineen on 1.3.2004 alkaen 1 161,28 €/kk.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Jyrki Hämäläinen