Suomeksi
Cirkulär
27/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det åttonde rikssymposiet om arbetsförmåga inom kommunsektorn

Det åttonde rikssymposiet om arbetsförmåga inom kommunsektorn ordnas 8-9 februari 2005 i musikcentret Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23, Kuopio. Symposiet hålls på finska.

Symposiet syftar till att väcka debatt om aktuella frågor kring arbetsförmåga och ge impulser till utvecklings- och utredningsarbete på arbetsplatserna. Temat för det två dagar långa symposiet är "Från olikhet till helhet - olikhet som resurs på arbetsplatsen". Första dagen diskuteras konflikter på arbetsplatsen under temat "Problem är till för att lösas". Parallellteman tar upp företagshälsovårdens handledning och definition och hantering av dåligt bemötande. Den andra dagen går under rubriken "Människan som helhet" och behandlar stress, konditionstest och kompetensutveckling.

Symposiet arrangeras för ledningen i kommuner, samkommuner, församlingar och kyrkliga samfälligheter, för ansvariga inom personalförvaltningen, arbetarskyddet och företagshälsovården och för andra utvecklare, beslutsfattare och anställda inom kommun- och församlingssektorerna. Deltagande i symposiet kan enligt separat överenskommelse godkännas som studieprestation. Programmet har godkänts som teoretisk utbildning i kursform i specialiseringsutbildningen för läkare inom företagshälsovården och symposiet kan användas som fortbildning för företagshälsovårdare.

Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att arbetsgivarrepresentanterna i kommunerna och samkommunerna är väl företrädda på symposiet.

Som bilaga till cirkuläret följer programmet och en anmälningsblankett. Vi ber er vänligen också ge informationen vidare till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Jukka Sädevirta

Bilagor  Seminarieprogram och anmälningsblankett