Suomeksi
Cirkulär
17/04
Till kommunstyrelserna

Minimigrundlönerna för familjedagvårdare fr.o.m. 1.9.2004

Som bilaga sänds för kännedom minimigrundlönerna fr.o.m. 1.9.2004 för familjedagvårdare, som omfattas av bilaga 13 i AKTA. Höjningen av grundlönerna motsvarar det första erfarenhetstillägget, dvs. en höjning på 5 % liksom i fråga om grundlönerna för övriga inom AKTA till följd av övergången till systemet med individuellt tillägg.

Ändringen av systemet med erfarenhetstillägg inom AKTA till ett system med individuella tillägg beskrivs i KA:s cirkulär 1/2004, och de bestämmelser och förfaranden som anges i brevet tillämpas på familjedagvårdare på samma sätt som på andra arbetstagare inom AKTA. Om familjedagvårdaren har ett första erfarenhetstillägg överförs det alltså till den anställdas individuella grundlön och andra eventuella erfarenhetstillägg ändras till individuella tillägg, i praktiken till en s.k. årsbunden del. De individuella grundlönerna för de familjedagvårdare som inte har något erfarenhetstillägg 1.9.2004 höjs med ett belopp som motsvarar det första erfarenhetstillägget, dvs. med 5 %. Minimibeloppet för varje familjedagvårdares individuella tillägg fr.o.m. 1.9.2004 justeras på det sätt som framgår av cirkulär 1/2004.

Observera också att om kommunen har minst 30 familjedagvårdare som omfattas av bilaga 13, skall en justeringspott på minst 0,2 % beräknat på grundlönesumman för dessa familjedagvårdare beviljas dem i form av prövningsbaserade individuella tillägg. Fr.o.m. 1.9.2004 är justeringspotten för dem som hör till AKTA totalt 0,5 % av lönesumman.

Lönesättningen för familjedagvårdare som omfattas av bilaga 13 i AKTA fr.o.m. 1.9.2004

Antalet barn i stadigvarande hel- eller halvdagsvård enligt vårdplanen

 

 

Grundlön
minst €/mån.

1

365,16

1 ½

504,62

2

636,12

2 ½

768,19

3

897,38

3 ½

1 024,02

4

1 152,21

4 ½

1 246,42

Den arbetsgrupp som utreder revideringen av löne- och arbetstidsbestämmelserna för familjedagvårdare fortsätter sitt arbete i augusti på basis av provberäkningar som gjorts i några kommuner.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                             Ulla-Riitta Parikka

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT