På svenska
Yleiskirje
17/04
Kunnanhallituksille

Perhepäivähoitajien vähimmäisperuspalkat 1.9.2004 lukien

Oheisena lähetetään tiedoksi KVTES:n liitteen 13 piiriin kuuluvien perhepäivähoitajien palkkahinnoittelun vähimmäisperuspalkat 1.9.2004 lukien. Em. peruspalkkoja on korotettu 1. kokemuslisää vastaavasti, eli 5 %:lla kuten muidenkin KVTES:n piiriin kuuluvien peruspalkkoja henkilökohtaisen lisän järjestelmään siirtymisen vuoksi.

KVTES:n piiriin kuuluvien kokemuslisäjärjestelmän muuttamista henkilökohtaisen lisän järjestelmäksi on selostettu KT:n yleiskirjeessä 1/2004, ja em. kirjeessä todettuja määräyksiä ja menettelyjä sovelletaan perhepäivähoitajiin samalla lailla kuin muihinkin KVTES:n piiriin kuuluviin työntekijöihin. Perhepäivähoitajalla mahdollisesti oleva 1. kokemuslisä siirretään siis hänen henkilökohtaiseen peruspalkkaansa ja mahdolliset muut kokemuslisät muuttuvat henkilökohtaiseksi lisäksi, käytännössä sen ns. vuosi­sidonnaiseksi osaksi. Niiden perhepäivähoitajien, joilla ei ole 1.9.2004 yhtään kokemuslisää, henkilökohtaisia peruspalkoja korotetaan 1. kokemuslisää vastaavasti eli 5 %:a. Kunkin perhepäivähoitajan henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärä 1.9.2004 lukien tarkistetaan siten kuin yleiskirjeessä 1/2004 on tarkemmin todettu.

Huomattakoon lisäksi, että mikäli kunnassa on liitteen 13 piiriin kuuluvia perhepäivähoitajia vähintään 30, tulee vähintään 0,2 %:n suuruinen järjestelyvaraerä laskettuna liitteen piiriin kuuluvien hoitajien peruspalkkasummasta myöntää heille harkinnanvaraisina henkilökohtaisina lisinä. Kaikkiaan KVTES:n piiriin kuuluvien järjestelyvaraerä 1.9.2004 lukien on 0,5 % palkkasummasta.

KVTES:n liitteen 13 perhepäivähoitajien palkkahinnoittelu 1.9.2004 lukien

Hoitosuunnitelman
mukaan vakituisesti
koko- ja puolipäivähoidossa
olevien lasten lukumäärä

 

 

Peruspalkka
vähintään €/kk

1

365,16

1 ½

504,62

2

636,12

2 ½

768,19

3

897,38

3 ½

1 024,02

4

1 152,21

4 ½

1 246,42

Perhepäivähoitajien palkkaus- ja työaikamääräysten uudistamista selvittävä työryhmä jatkaa työtään edelleen elokuussa muutamissa kunnissa suoritetun koelaskennan tulosten pohjalta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Ulla-Riitta Parikka

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT