Suomeksi
Cirkulär
15/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

XVII kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Det XVII arbetsmarknadsseminariet arrangeras i Raumo 9-10.6.2004. Arrangörer för seminariet är Kommunala arbetsmarknadsverket, huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn, Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

Temat för årets seminarium är individuella och gruppvisa belöningar. Vid seminariet behandlas bland annat värdering av arbetsprestationer, individuellt tillägg och resultatbonus med inslag av praktiska exempel från kommunerna.

Anmälan till seminariet görs till Länsi-Suomen kesäyliopisto antingen på webblanketten via sommaruniversitetets webbsidor (www.lskesayo.fi/tyomarkkinaseminaari.htm), per telefon (02) 824 06 47, fax (02) 822 57 51 eller e-post maj-lis.haapala(at)lskesayo.fi. Deltagarna sköter själva om logibokningen. En förteckning av logialternativ ingår som bilaga.

Anmälan ska göras senast 15.5.2004. Deltagaravgiften är 170 euro och inkluderar seminariematerial, kaffe och kvällsprogram.

Mer än 400 representanter för kommunala arbetsgivare och löntagarorganisationer väntas delta i seminariet. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att arbetsgivarna i kommunerna och samkommunerna är väl företrädda på seminariet och vill vara med och diskutera aktuella lönesystemfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                   Jouni Ekuri

Utredningschef                                 Margareta Heiskanen

Bilagor

  1. Programmet för det XVII arbetsmarknadsseminariet
  2. Förteckning över inkvarteringsalternativ