Suomeksi
Cirkulär
13/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

XVI kommunala arbetsmarknadsseminariet i Raumo

XVI arbetsmarknadsseminariet arrangeras i Raumo 4-5.6.2003. Arrangörer för seminariet är Kommunala arbetsmarknadsverket, huvudavtalsorganisationerna inom kommunsektorn, Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

I år är seminariets teman utveckling av lönesystemet, grunderna för och användningen av visstidsanställningar inom kommunsektorn och alternativa sätt att producera tjänster. I programmet finns exempel på erfarenheter och åtgärder i kommunerna och dialog mellan avtalsparter.

Anmälan görs till Länsi-Suomen kesäyliopisto, antingen via KA:s webbsidor (www.kuntatyonantajat.fi -> Tapahtumat) eller via sommaruniversitetets webbsidor (www.lskesayo.fi/tyomarkkinaseminaari.htm), per telefon eller fax. Anmälningsblankett och förteckning över olika inkvarteringsalternativ medföljer som bilaga till cirkuläret.

Anmälan ska göras senast 15.5.2003. Deltagaravgiften är 160 euro och inkluderar seminariematerial, kaffe och kvällsprogram.

Mer än 400 representanter för kommunala arbetsgivare och löntagarorganisationer väntas delta i seminariet. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att arbetsgivarna i kommunerna och samkommunerna är väl företrädda på seminariet och vill vara med och diskutera aktuella arbetskraftsfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Utredningschef                                Margareta Heiskanen

Bilagor
1. Seminarieprogram (på finska)
2. Förteckning över inkvarteringsalternativ
3. Anmälningsblankett