Suomeksi
Cirkulär
12/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunarbetsgivardagar 2003

Kommunala arbetsmarknadsverket arrangerar Kommunarbetsgivardagar i Kajana den 5-6 november 2003. Dagarna arrangeras nu för femte gången. Förra gången samlades kommunernas och samkommunernas arbetsgivarrepresentanter i Helsingfors år 1999.

Kommunarbetsgivardagarna riktar sig till kommunernas och samkommunernas förtroendevalda ledning, kommun- och stadsdirektörer, beslutsfattare och sakkunniga med ansvar för personal- och lönefrågor samt representanter för affärsverk och stiftelser.

Tillställningen är finskspråkig och går under temat Ovi tulevaisuuteen (En dörr till framtiden). Evenemanget ska ge en bild av hur framtiden ser ut och hur den påverkar kommunerna och de kommunala arbetsgivarna. I föredragen behandlas bl.a. tillgången till arbetskraft, arbetets mångfald, betydelsen av personalledning och kunnande, den kommunala servicens roll och arbetsmarknadens kommande utveckling.

Program och anvisningar för hur man anmäler sig finns i den bifogade broschyren. Man kan anmäla sig med anmälningsblanketten i broschyren eller via KA:s webbsidor på adressen www.kuntatyonantajat.fi > Kuntatyönantajapäivät 2003.

Kommunarbetsgivardagarna är en träffpunkt för förtroendevalda och tjänsteinnehavare som representerar kommunarbetsgivarna. Kommunala arbetsmarknadsverket inbjuder alla arbetsgivarrepresentanter inom kommunsektorn att delta i detta storevenemang.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Kontorschef                                     Katriina Nokelainen

Bilaga   Broschyr