Suomeksi
Cirkulär
13/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det sjätte rikssymposiet om arbetsförmåga inom kommunsektorn

Det sjätte rikssymposiet om arbetsförmåga inom kommunsektorn ordnas 4–5.2.2003 i musikcentret Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23–25 i Kuopio.

Arbetarskyddscentralens kommungrupp, som svarar för det riksomfattande arbetarskyddssamarbetet inom kommunsektorn, har redan tidigare beslutat att priset "Sanoista tekoihin" (’från ord till handling’), dvs. ett pris för verksamhet som främjar personalekonomi och arbetsförmåga, ska delas ut vartannat år. Följande gång delas priset ut i samband med symposiet år 2004.

På symposiet kommer aktuella frågor kring arbetsförmåga att tas upp till debatt. Vidare hoppas arrangörerna att symposiet ger impulser till utvecklings- och utredningsarbete ute på arbetsplatserna. Den här gången koncentreras programmet speciellt på ledning, rekryteringens utmaningar, säkerhetstänkande ur perspektivet för den nya lagen om skydd i arbete samt också hur motion kan främja orken.

Symposiet arrangeras för kommunernas och samkommunernas ledning och personalförvaltning samt utvecklare, beslutsfattare och andra aktörer inom arbetarskyddet och företagshälsovården.

Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att de kommunala arbetsgivarna blir tillräckligt väl representerade.

Som bilaga följer programmet och en anmälningsblankett. Vi ber Er vänligen också ge informationen vidare till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Jukka Sädevirta

Bilagor (på finska)
Seminarieprogram
Anmälningsblankett