Suomeksi
Cirkulär
10/02
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 2002

För 25:e året i rad ordnas seminariet kring kommunala samarbets- och utvecklingsfrågor i Villmanstrand. Arbetslivsutveckling genom samarbete leder till bättre resultat i den kommunala serviceproduktionen och samtidigt förbättras personalens arbetslivskvalitet.

I år är det dags för seminariets 25-års jubileum i Villmanstrand 15-16.8.2002 i stadshusets kongressal. Adressen är Villimiehenkatu 1.

Den första seminariedagens tema är Arbetslivet - hela livet, varvid bland annat dryftas delaktighet, kundrelationer, arbetslivsetik och konstellationen arbetsliv och familjeliv. Temat för den andra dagen är det kommunala arbetet och utvecklingen av det. Ämnet tas också upp i ett tredelat sociodrama, som analyserar olika händelser.

Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna.

I det årliga storevenemanget förväntas närmare tusen representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna delta också detta år. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att arbetsgivarna kommer att vara tillräckligt välrepresenterade. Seminariets uppläggning är dialoginriktad och ger möjligheter till kommentarer, frågor och diskussioner som styrs av diskussionsledare. Med tanke på diskussionen läggs föredragsresuméer ut på Villmanstrands webbsidor, adress www.lappeenranta.fi, efterhand som de blir klara.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber Er vänligen ombesörja att informationen når fram också till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar. Vi förbehåller oss möjligheten till ändringar i programmet av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri

Biträdande förhandlingschef            Pirkko Leivo

Bilaga  Seminarieprogram (på finska)