Suomeksi
Cirkulär
33/01
Till kommunstyrelserna

Förtroendemännen för förhandlingsorganisationen för teknik och grundservice FKT rf och bildande av regionala räddningsverk

Efter att brandmannaförbundet Suomen Palomiesliitto ry den 1 oktober 1999 blev medlemsorganisation i Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT rf avtalades det i ett protokoll uppgjort mellan Kommunala arbetsmarknadsverket och FKT rf (se KA:s cirkulär 21/1999) bl.a. om att de av brandmannaförbundets lokala föreningar valda förtroendemännen fortsätter sin verksamhet, men i egenskap av FKT:s förtroendemän och med den ställning som anges i AKTA:s kapitel om förtroendemän och enligt tidigare villkor, dock högst t.o.m. den 31 december 2001. Om omständigheterna så kräver kan man enligt protokollet avtala om att arrangemanget fortsätter efter nämnda datum.

Republikens president har den 13 december 2001 stadfäst lagen om bildande av räddningsområden. Enligt denna har kommunerna tid till den 31 december 2002 att avtala om bildande av regionala räddningsverk och de regionala räddningsverken skall börja sin verksamhet senast den 1 januari 2004. På vissa håll strävar man efter att få igång verksamheten redan den 1 januari 2003.

Övergången till regionala räddningsverk kräver mycket arbete av kommunerna och det är också skäl att utnyttja den sakkunskap som FKT:s nuvarande förtroendemän inom brandväsendet besitter.

Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar att kommunerna fortsätter med ovan nämnda specialarrangemang för FKT:s förtroendemän genom lokala avtal ända tills de regionala räddningsverken tar vid.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                     Pentti Hakola