På svenska
Yleiskirje
33/01
Kunnanhallituksille

Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n luottamusmiehet ja aluepelastuslaitosten muodostaminen

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n liityttyä 1.10.1999 lukien Tekniikan ja Peruspalvelujen Neuvottelujärjestö KTN ry:n jäsenjärjestöksi sovittiin Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja KTN ry:n välisellä pöytäkirjalla (KT:n yleiskirje 21/1999) mm. siitä, että Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n paikallisyhdistysten valitsemat luottamusmiehet jatkavat toimintaansa KVTES:n luottamusmiesluvun mukaisessa asemassa olevina KTN:n luottamusmiehinä entisin ehdoin kuitenkin enintään 31.12.2001 saakka. Olosuhteiden vaatiessa voidaan pöytäkirjan mukaan paikallisesti sopia järjestelyn jatkamisesta edellä mainitun ajankohdan jälkeen.

Tasavallan presidentti on 13.12.2001 vahvistanut lain aluepelastuslaitosten alueiden muodostamisesta. Sen mukaan kunnilla on 31.12.2002 saakka aikaa sopia aluepelastuslaitosten muodostamisesta. Aluepelastuslaitosten tulisi aloittaa toimintansa lain mukaan viimeistään 1.1.2004 lukien. Tiedossa on, että eräillä alueilla pyritään toiminta käynnistämään jo 1.1.2003 lukien.

Aluepelastuslaitosjärjestelmään siirtyminen vaatii kunnalta runsaasti työtä, jossa tulee hyödyntää KTN:n nykyisten paloalan luottamusmiesten asiantuntemus.

Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee, että kunnissa jatketaan paikallisella sopimuksella KTN:n luottamusmiehiä koskevaa yllä mainittua erityisjärjestelyä aluepelastuslaitoksen toiminnan alkamiseen asti.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                     Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                     Pentti Hakola