Suomeksi
Cirkulär
32/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Justering av ersättningarna för resekostnader 1.1.2002

De ersättningar för resekostnader som avses i bilaga 17 till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) justeras 1.1.2002. Justeringen gäller kilometerersättningar, dagtraktamenten, måltidsersättningar, logiersättningar, nattresepenning samt dagtraktamenten och hotellersättningar vid resor till utlandet.

För att göra bilagan tydligare nämns alla resekostnadsersättningar, också de som inte ändrats.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör             Jouni Ekuri

Förhandlingschef                       Heikki Saipio

 

BILAGA   Ersättningar för resekostnader i bilaga 17 till AKTA