På svenska
Yleiskirje
32/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Matkakustannusten korvaukset 1.1.2002 lukien

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteessä 17 tarkoitettuja matkakustannusten korvauksia tarkistetaan 1.1.2002 lukien. Tarkistukset koskevat kilometrikorvauksia, päivärahoja, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa sekä ulkomaan päivärahoja ja hotellikorvauksia.

Selvyyden vuoksi liitteessä on mainittu kaikki matkakustannusten korvaukset, vaikka niissä ei olisikaan muutosta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                      Heikki Saipio

 

LIITE  KVTES:n liitteen 17 matkakustannusten korvaukset