Suomeksi
Cirkulär
15/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Seminariet i Villmanstrand 2001

I snart 25 år har det ordnats seminarier kring kommunala samarbets- och utvecklingsfrågor i Villmanstrand. Arbetslivsutveckling genom samarbete leder till bättre resultat i den kommunala serviceproduktionen och samtidigt förbättras personalens arbetslivskvalitet.

Seminariet i Villmanstrand ordnas 16-17.2001 i stadshusets kongressal i Villmanstrand. Adressen är Villimiehenkatu 1.

Under ett interaktivt kollokvium behandlas i år kontinuitet i den kommunala servicen särskilt ur ett ekonomiskt perspektiv, kommunernas serviceförutsättningar och modeller och nuläget i fråga om arbetslivet inom kommunsektorn. Ett annat kollokvium lyfter fram möjligheter i den regionala samverkan och lokala utvecklingsprojekt. Seminariet (som hålls på finska) är avsett för alla som arbetar med personaladministration, ledarskap och samverkan i kommunerna och samkommunerna.

Även i år förväntas närmare tusen representanter för de kommunala arbetsgivarna och löntagarorganisationerna delta i seminariet. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att också arbetsgivarna blir tillräckligt välrepresenterade. Seminariet har en dialoginriktad uppläggning och ger möjligheter till kommentarer, frågor och diskussioner som styrs av diskussionsledare. Med tanke på diskussionen läggs fördragsresuméer ut på Villmanstrands webbsidor, adress www.lappeenranta.fi, efterhand som de blir klara.

Seminarieprogrammet och anmälningsanvisningarna bifogas. Vi ber Er vara vänliga och ombesörja att informationen når fram också till samarbets- och arbetarskydds-organisationernas medlemmar. Vi förbehåller oss möjligheten till ändringar i programmet av orsaker som inte beror på arrangörerna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör       Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsjurist           Pirkko Leivo


BILAGA  Seminarieprogram och anmälningsanvisningar