Suomeksi
Cirkulär
27/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetsmarknadsinformation för chefer

Tidningen Kuntatyönantaja till varje arbetsenhet

Kuntatyönantaja är en facktidning för kommunala arbetsgivare. Tidningen är ett oersättligt redskap för alla i chefsställning. De flesta kommuner prenumererar på tidningen för ledningen och de personer som sköter om personal- och lönefrågor.

Tidningen Kuntatyönantaja utkommer sex gånger om året och den omfattar en svenskspråkig avdelning, Nytt från KA. Kommunala arbetsmarknadsverket sänder ett gratisexemplar av tidningen till alla kommuner och samkommuner.

År 2001 kommer årsavgiften att vara 180 mark vid beställning direkt från utgivaren, Kommunala arbetsmarknadsverket, och 210 mark vid beställning via ombud. Tidningen kan beställas som årsprenumeration för ett kalenderår eller som fortlöpande prenumeration. Faktureringen sker en gång per kalenderår.

Kommunala arbetsmarknadsverket rekommenderar att Ni prenumererar på tidningen Kuntatyönantaja

  • för medlemmarna i kommunstyrelsen och förtroendevalda som beslutar om frågor som gäller personalen
  • för tjänsteinnehavare och arbetstagare i chefsställning
  • för de personer som sköter personalfrågor eller löneräkning samt för revisorerna
  • för arbetarskyddscheferna
  • till kanslierna, kontoren, inrättningarna och arbetsenheterna.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Arbetsmarknadsinformatör  Kirsti Hyrkäs

BILAGA
1. Reklambroschyr till alla i chefsställning
2. Prenumerationsblankett

FÖR KÄNNEDOM
De ansvariga för personalfrågor
Cheferna för kanslier, kontor, inrättningar och arbetsenheter