På svenska
Yleiskirje
27/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Ammattitietoa esimiehille

Työnantajalehti joka työyksikköön

Kuntatyönantaja on ammattilehti kunnallisille työnantajille. Se on korvaamaton työväline jokaiselle esimiestehtäviä hoitavalle. Useimmat kuntayksiköt tilaavat Kuntatyönantaja -lehteä esimiehille ja henkilöstö- ja palkkausasioita hoitaville.

Kuntatyönantaja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, ja lehdessä on ruotsinkielinen osa Nytt från KA. Kunnallinen työmarkkinalaitos lähettää kunnille ja kuntayhtymille yhden ilmaiskappaleen lehteä.

Vuonna 2001 lehden tilaushinta on 180 markkaa suoraan julkaisijalta Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta tilattaessa ja 210 markkaa asiamiehen kautta tilattaessa. Lehden voi tilata vuositilauksena kalenterivuodeksi tai kestotilauksena. Laskutuskausi on kalenterivuosi.

Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittaa, että Kuntatyönantaja tilattaisiin

  • kunnanhallituksen jäsenille ja henkilöstöasioista päättävilleluottamushenkilöille
  • esimiesasemassa oleville viranhaltijoille ja työntekijöille
  • henkilöstöasioita ja palkanlaskentaa hoitaville sekä tilintarkastajille
  • työsuojelupäälliköille
  • virastoihin, laitoksiin ja työyksiköihin.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Päätoimittaja                                 Kirsti Hyrkäs

Liitteet  
1. Lehden mainosta jaettavaksi esimiehille
2. Tilauslomake

Tiedoksi
Henkilöstöasioista vastaaville
Virastojen, laitosten ja työyksiköiden esimiehille