Suomeksi
Cirkulär
24/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det fjärde rikssymposiet om arbetsförmåga inom kommunsektorn

Det fjärde rikssymposiet om arbetsförmåga inom kommunsektorn ordnas 6-7.2.2001 i musikcentret Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23-25, Kuopio.

Arbetarskyddscentralens kommungrupp, som svarar för det rikstäckande arbetarskyddssamarbetet inom kommunsektorn, har beslutat att priset "Sanoista tekoihin" (ung. "Från ord till handling"), dvs. ett pris för verksamhet som främjar personalekonomi och arbetsförmåga, beviljas nästa gång i samband med symposiet 2002. Gruppen stannade för denna lösning för att garantera tillräckligt med tid för kommunerna att hinna med detta utvecklingsarbete. Dessutom kan man via tävlingen föra vidare färska och innovativa exempel på god personalekonomi och verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan.

På symposiet kommer aktuella frågor kring arbetsförmåga att tas upp till debatt. Vidare hoppas arrangörerna att symposiet ger impulser till utvecklings- och utredningsarbete ute på arbetsplatserna. Styrningen av förändringarna ställs också i centrum, likaså hanteringen av de konflikter som kan följa i spåren.

Symposiet arrangeras i främsta hand för kommunernas och samkommunernas ledning och personalförvaltning samt för utvecklare, beslutsfattare och andra aktörer inom arbetarskyddet och företagshälsovården.

Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att de kommunala arbetsgivarna blir tillräckligt väl representerade.

Som bilaga till det finska cirkuläret följde programmet och en anmälningsblankett (på finska). Vi ber Er vänligen också ge informationen vidare till samarbets- och arbetarskyddsorganisationernas medlemmar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Förhandlingschef  Jukka Sädevirta