Suomeksi
Cirkulär
17/00
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

XIII arbetsmarknadsseminariet i Raumo

Det trettonde arbetsmarknadsseminariet hålls i Raumo den 14–15.6.2000. Arrangörer för seminariet är Kommunala arbetsmarknadsverket, de centrala avtalsorganisationerna inom kommunsektorn, Raumo stad och Länsi-Suomen kesäyliopisto.

Temat för årets seminarium är 'Kommunalekonomins realiteter – nya möjligheter i avtalsverksamheten' I programmet ingår information om högskolornas forskningsresultat och dialog mellan de kommunala avtalsparterna om bl.a. lokala avtal, förhandlingskultur och sporrande lönesättning.

Program, anmälningsblankett och förteckning över olika inkvarteringsalternativ medföljer som bilaga till cirkuläret. Programmet bifogas endast på finska, liksom seminariet också i sin helhet hålls på finska. Anmälan skall göras senast 24.5.2000. Deltagaravgiften är 800 mark.

Över 400 representanter för kommunala arbetsgivare och löntagarorganisationer väntas delta i seminariet. Kommunala arbetsmarknadsverket hoppas att de som står i arbetsgivarställning i kommunerna och samkommunerna är väl företrädda på seminariet och vill vara med och diskutera aktuella arbetsmarknadsfrågor.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör  Jouni Ekuri

Utredningschef  Margareta Heiskanen


BILAGOR
1. Programmet för det XIII kommunala arbetsmarknadsseminariet
2. Länsi-Suomen kesäyliopistos broschyr om arbetsmarknadsseminariet
3. Anmälningsblankett