Suomeksi
Blogginlägg
Sanja Mursu
Sanja Mursu

Det digitala hemmet för kontinuerlig inlärning

Sanja Mursu

Vi måste alla vara beredda att uppdatera vår kompetens i olika faser av arbetslivet. Kontinuerlig inlärning är mer aktuellt än någonsin till följd av coronakrisen och förändringen i arbetslivet. Permitteringar och uppsägningar ökar behovet av tilläggsutbildning och ny kompetens.

Finland söker under regeringens ledning lösningar för att möta det enorma behovet av kontinuerlig inlärning. Det väsentliga här är hur vi når ut till alla i hela landet med olika metoder och tjänster för den kontinuerliga inlärningen – och med låg tröskel

Öppen webbtjänst för kontinuerlig inlärning 

Undervisnings- och kulturministeriet och Arbets- och näringsministeriet bereder tillsammans ett servicecentrum för kontinuerlig inlärning och sysselsättning. Tanken är att centret ska tjäna alla i arbetsför ålder oberoende av om personen studerar, jobbar, är arbetslös eller företagare. Servicecentrets uppgift kommer att vara prognostisering av kompetensbehovet samt rådgivning och handledning för både organisationer och individer. 
 
KT anser det vara viktigt att all service som gäller kontinuerlig inlärning kan fås på ett ställe, med ett klick.  Den digitala servicen erbjuder också råd och handledning. Dessutom kan den erbjuda webbkurser för studier på egen hand, sysselsättningstjänster som stöder kontinuerlig inlärning samt information om kortvariga utbildningar och andra kurser.  

Vi behöver en digital plattform som sömlöst sammanför offentliga och privata aktörers tjänster för kontinuerlig inlärning. Vi har redan bra offentlig service på webben, såsom TE-tjänstens Jobbmarknad och tjänsterna som planeras i högskolornas Digivision. eOppiva för anställda inom statsförvaltningen har ett enormt urval webbkurser som kunde vara nyttiga för alla i arbetsför ålder, till exempel för att förbättra den digitala kompetensen. 

En mer personlig handledning med gemensamma krafter 

En gemensam webbtjänst kunde samla enormt mycket värdefull kunskap för arbetslivsutveckling. Med hjälp av artificiell intelligens kunde man använda denna kunskap för riktade sysselsättningsåtgärder eller personlig service till arbetssökande. Med stöd av arbetsplatsannonsernas kompetenskrav och arbetssökandens profil kan man ge information om precis sådan utbildning som personen kan ha nytta av. 
 
Det borde ses som ett gemensamt mål att skapa en tjänst för kontinuerlig inlärning, en plattform som främjar digitaliseringen, utnyttjar artificiell intelligens och stärker inlärningen. Byggandet av en sådan förutsätter investeringar i digital infrastruktur. Servicecentret för kontinuerlig inlärning borde bli ett spetsprojekt för EU:s återhämtningsmedel inom kompetens och sysselsättning.

Mer på webben

Sanja Mursu

Sanja Mursu

Sanja Mursu arbetade som sakkunnig i kompetensutveckling inom KT:s kompetensområde för utveckling av personalresurserna.