På svenska
Blogi
Sanja Mursu
Sanja Mursu

Jatkuvan oppimisen digitaalinen koti

Sanja Mursu

Meistä jokaisen on valmistauduttava päivittämään osaamistaan työuran eri vaiheissa. Jatkuvasta oppimisesta on tullut työn murroksen ja koronakriisin myötä entistäkin tärkeämpää. Lomautukset ja irtisanomiset ovat aiheuttaneet monella tarvetta lisäkouluttautumiselle ja uuden oppimiselle.

Suomessa haetaan hallituksen johdolla ratkaisua siihen, miten Suomi pystyy vastaamaan jatkuvan oppimisen valtavaan tarpeeseen. Mielestäni tässä olennaista on se, kuinka jatkuvan oppimisen erilaiset keinot ja palvelut saadaan jokaisen suomalaisen ulottuville – ja matalalla kynnyksellä. 

Kaikille avoin jatkuvan oppimisen verkkopalvelu 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteisessä valmistelussa on jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Sen tavoitteena olisi palvella kaikkia työikäisiä riippumatta siitä onko ihminen työssä, työttömänä, yrittäjänä tai koulutuksessa. Palvelukeskuksen tehtäviksi on kaavailtu osaamisen ennakoinnin lisäksi myös organisaatioille ja yksilöille suunnattua neuvontaa ja ohjausta.  

KT pitää tärkeänä, että jatkuvaa oppimista koskevat palvelut löytyisivät kaikki ns. yhdellä klikkauksella.  Digitaalisen palvelun kautta saisi neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi siellä olisi tarjolla itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja, jatkuvaa oppimista tukevia työvoimapalveluja sekä tietoa lyhytkestoisista koulutuksista ja kursseista.  

Tarvitsemme digitaalisen alustan, jossa linkittyisivät saumattomasti niin julkisten kuin yksityisten toimijoiden jatkuvan oppimisen palvelut. Meillä on jo hyviä julkisia verkkopalveluja, kuten TE-palveluiden Työmarkkinatori ja korkeakoulujen digivisiossa valmisteltavat palvelut. Valtionhallinnon työntekijöiden eOppiva tarjoaa valtavasti monipuolisia verkkokoulutuksia, jotka olisivat hyödyllisiä kaikille työikäisille esimerkiksi digitaitojen vahvistamiseksi.   

Yhdessä kohti yksilöllisempää ohjausta 

Keskitetyn verkkopalvelun kautta kertyisi valtavasti arvokasta tietoa työelämän kehittämiseen. Tekoälyn avulla tätä tietoa voitaisiin hyödyntää työllisyystoimien kohdentamisessa tai työnhakijoiden yksilöllisessä palvelemisessa. Esimerkiksi työpaikkailmoitusten osaamisvaatimusten ja henkilön osaamisprofiilin pohjalta yksilöä ohjattaisiin juuri häntä hyödyttävien oppimismahdollisuuksien äärelle.  

Digitaalisuutta edistävä, tekoälyä hyödyntävä ja oppimista vahvistava jatkuvan oppimisen oma palvelualusta tulisi nähdä yhteisenä tavoitteena. Tämän rakentaminen edellyttää investointia digitaaliseen infrastruktuuriin. Jatkuvan oppimisen palvelukanavasta tulisikin tehdä EU:n elpymisvarojen kärkikohde osaamisen ja työllisyyden alueella. 

 

Muualla verkossa

 

Sanja Mursu

Sanja Mursu

Sanja Mursu on työskennellyt  osaamisen kehittämisen asiantuntijana KT:n henkilöstövoimavarojen kehittämisen osaamisalueella.

 

Lisää kirjoittajalta