Suomeksi
Förhandlingar 2022

Kommunsektorns förhandlingar började

Kommunsektorns förhandlingar om nya kollektivavtal inled tisdagen den 11 januari. En avtalsuppgörelse ska förhandlas fram för sex avtalsområden. Den 24 januari gällde förhandlingarna de preliminära mål som parterna lagt fram.

Kollektivavtalen omfattar alla anställda i kommunerna och samkommunerna

De kommunala kollektivavtalen gäller 1.4.2020–28.2.2022. På KT:s webbplats finns alla gällande kollektivavtal samt anvisningar och vanliga frågor om tillämpningen av avtalen. Vi betjänar också våra arbetsgivarkunder i frågor som gäller avtalen.