Suomeksi
Förhandlingarna 2022

Treårig avtalsuppgörelse för kommunsektorn 2022–2025

KT, FOSU och JAU godkände i sina förvaltningsorgan det förhandlingsresultat som nåddes den 6 juni.Medlemmar i Sote rf omfattas inte av arbetsfreden, men kollektivavtalen för kommunsektorn 2020–2021 tillämpas genom efterverkan. KT och Sote rf fortsätter utreda situationen.

Kollektivavtalen omfattar alla anställda i kommunerna och samkommunerna

De kommunala kollektivavtalen gäller 1.4.2020–28.2.2022. På KT:s webbplats finns alla gällande kollektivavtal samt anvisningar och vanliga frågor om tillämpningen av avtalen. Vi betjänar också våra arbetsgivarkunder i frågor som gäller avtalen.

Konfliktanvisningar – Handbok för arbetsgivare är avsedd att användas som stöd i tryggandet av de kommunala funktionerna vid en arbetskonflikt.