På svenska
OVTES
Osio B Liite 1 Peruskoulu

II Viranhaltijoiden palkka

2 § Lehtorin (aineenopettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 03 04 00 5

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus

4 03 04 00 7

Muu kuin edellä mainittu perusopetuksen aineenopetuksen,
luokanopetuksen tai erityisopetuksen opettajan kelpoisuus

4 03 04 00 8

Ylempi korkeakoulututkinto

4 03 04 00 9

Korkeakoulututkinto

4 03 04 01 0

Muu kuin edellä mainittu

3 § Erityisopetuksen opettajan (erityisluokanopettaja ja erityisopettaja) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 03 04 01 2

Ylempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan
kelpoisuus

4 03 04 01 4

Alempi korkeakoulututkinto ja erityisopetusta antavan opettajan
kelpoisuus

4 03 04 01 3

Erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus

4 03 04 01 5

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
opettajan kelpoisuus

4 03 04 01 6

Vaikeimmin kehitysvammaisille (EHA 2) annettavan opetuksen
erityisopettajan kelpoisuus taikka perus-/lukio-opetusta antavan
opettajan kelpoisuus

4 03 04 01 7

Muu kuin edellä mainittu

4 § Luokanopettajan (luokanopetus) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

4 03 04 02 8

Luokanopettajan kelpoisuus, ylempi korkeakoulututkinto ja aineenopettajan kelpoisuus jossakin ao. kunnan peruskoulussa yhteisenä opetettavassa aineessa 

4 03 04 03 0

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
opettajan kelpoisuus

4 03 04 03 1

Perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus

4 03 04 09 8

Korkeakoulututkinto/lastentarhanopettajan tutkinto

4 03 04 03 3

Muu kuin edellä mainittu

5 § Esiluokanopettajan hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

1 mom.

4 03 04 02 0

Ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan
opettajan kelpoisuus

4 03 04 02 4

Erityisesiluokan opettaja, jolla on erityislastentarhanopettajan
kelpoisuus

4 03 04 02 1

Asetuksen 986/1998 7 §:n mukainen kelpoisuus

4 03 04 02 2

Muu kuin edellä mainittu

2 mom.         

Jos 1 momentin esiluokanopettaja opettaa sekä erillistä esiluokkaa että muussa perusopetuksessa, lasketaan opettajalle painotettu peruspalkka esiopetustuntien ja muiden opetustuntien mukaisessa suhteessa.


Soveltamisohje

Painotetun peruspalkan laskentakaavio sekä pyöristysohjeet ovat osion A 52 §:ssä.