På svenska
Ohje
OVTES

Erillinen virkaehtosopimus tutoropettajan työn korvaamisesta

KT ja OAJ ovat tehneet erillisen virkaehtosopimuksen tutoropettajan työn korvaamisesta, sillä OVTES 2017:n perusteella ei pystytä korvaamaan tutortyötä tarkoituksenmukaisella tavalla. Sopimuksen tarkoitus on, että työnantaja pystyy korvaamaan tutortyötä joustavasti, yhdenvertaisin perustein ja tilanteeseen sopivin tavoin.

Erillisen virkaehtosopimuksen (liite 1) mukaan tutortyötä korvataan ensisijaisesti

  • koulu- ja kuntakohtaisen lisätehtävän (2 §, kohta 1)
  • ja/tai tehtäväkohtaisen palkan (2 §, kohta 2) kautta.

Opetusvelvollisuuteen lukemista (2 § kohta 3) sovelletaan toissijaisesti ja vaadittavien edellytysten täyttyessä.

Asiasta tehty erillinen virkaehtosopimus löytyy liitetiedostosta ja OAJ:n kanssa tehty ohjeistus virkaehtosopimuksen soveltamisesta alta. Oheistusta on täsmennetty myöhemmin sopimalla, että sivutoimisiin voidaan soveltaa kohdan 1) mukaista korvaustapaa.

Kohdan 1) mukaista 130 euron kuukausikorvausta voidaan myös tarpeen mukaan jakaa vakinaisille opettajille saman lukuvuoden aikana tehtävästä samasta tutortyöstä. Tällöin kuukausipalkkio muutetaan muuttamalla korvaus tuntipalkkioksi OVTES:n kertatuntipalkkiokaavalla (Osio A 27 §).

Erillinen virkaehtosopimus koskee Opetushallituksen 14.10. hakuun tulleen erityisavustuksen mukaisesti korvattavaa tutortyötä (Opetushallitus, Valtion erityisavustus uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämis- ja koulutustoimintaan, hakuryhmät 1 ja 2).
 
Kyseessä on hallituksen strategisen ohjelman mukainen kärkihanke.


Ohjeistus tutoropettajan työn korvaamisesta OVTES:ssa

(Erillinen 26. lokakuuta 2016 päivätty virkaehtosopimus)
 
Erillisen virkaehtosopimuksen tarkoitus on korvata valtion erityisavustuksen mukainen, digitaalisuutta opetuksessa hyödyntävä työ (Opetushallitus, Valtion erityisavustus uuden pedagogiikan, uusien oppimisympäristöjen ja uusien opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen kehittämis- ja koulutustoimintaan, hakuryhmät 1 ja 2).

Tutoropettajan työn korvaamiseen (erillisen virkaehtosopimuksen 2 § kohdat 1–3) tulee käyttää vähintään erityisavustuksen hakuryhmien 1 ja 2 mukainen rahamäärä, pois lukien muut erityisavustuksen perusteella tulevat määrärahaan liittyvät kustannukset (mm. tutoropettajien täydennyskoulutuskustannukset ja sijaisten palkat).
 
Tutortyötä korvataan ensisijaisesti Koulu- ja kuntakohtaisen lisätehtävän (kohta 1) sekä tehtäväkohtaisen palkan (kohta 2) kautta. Kohtaa 3 sovelletaan toissijaisesti.
 
Kohdan 1 mukainen palkkio voi olla alle 130 euroa/kk, jos tutortyötä korvataan myös tehtäväkohtaisen palkan korotuksella (kohta 2). Korotusten yhteisvaikutuksen tulee kuitenkin olla vähintään 130 €/kk.
 
Paikallisella päätöksellä voidaan myös ylittää em. yhteisvaikutus.
Tutortyö ei ole Osio B 18 § mukaista opetusta eikä ko. pykälä tule sovellettavaksi tutortyöstä.

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT