På svenska
Ohje
OVTES

Opettajien kokonaistyöajan soveltaminen lyhyissä palvelussuhteissa

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksia ja metsä- ja puutalousoppilaitoksia koskevissa OVTES-liitteissä noudatetaan kokonaistyöaikaa, joka koskee koko opetushenkilöstöä. Tämän työajan jakamisesta vuositasolla opetus- ja muuhun työhön on sovittu ainoastaan se minimituntimäärä, joka on osoitettava muuhun kuin opetustyöhön. Tätä määräystä on vaikea soveltaa silloin, kun palvelussuhde ei ole voimassa koko työvuotta tai kun opettajan virkavapaa katkaisee työkauden tai palvelussuhde päättyy työkauden aikana.

Tämän takia sopijaosapuolet ovat päätyneet antamaan seuraavat soveltamisohjeet:

  1. Koko työvuoden palveluksessa olevan opettajan (viranhaltija ja kokoaikainen tuntiopettaja) työkauden sisään ajoittuvat virkavapaudet vähentävät vuotuista työaikaa vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti.
     
  2. Ainoastaan osan työvuotta työskentelevän opettajan työaika määritellään toimistotyöajan mukaan (36,25 tuntia viikossa) ilman, että tähän työaikaan sovelletaan vuositason määräystä siitä, kuinka paljon työaikaan on luettava muuta kuin opetustyötä. Tätä sovelletaan opettajaan, jonka palvelussuhde on työvuotta lyhyempi sekä sellaisiin vakinaisiin opettajiin, joiden työssäoloaika on työvuotta lyhyempi. Tällaisia tapauksia ovat esim. opettajat, jotka palaavat töihin virkavapauden päätyttyä, lähtevät työvuoden katkaisevalle virkavapaalle tai jäävät eläkkeelle kesken työvuoden.
     
  3. Jos palvelussuhde kestää enintään yhden kuukauden, voidaan palkka maksaa kuten tuntiopettajalle käyttäen sivutoimisille tuntiopettajille sovittua opetusvelvollisuutta.
     
  4. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan oikeuttavana päätoimisena palveluna pidetään viranhaltijoilla ja kokoaikaisella tuntiopettajalla 19 viikkotuntia ja muulla tuntiopettajalla 16 viikkotuntia.