På svenska
Ohje
KVTES

Vuoden 2017 talousarvioiden laadinta

​Kilpailukykysopimuksen mukaisten kunta-alan virka- ja työehtosopimusten piirissä ovat kaikki kunta- ja kuntayhtymien 422 000 palkansaajaa. Sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018.

Kilpailukykysopimus vaikuttaa vuoden 2017 talousarvioihin.

Talousarviovalmistelussa on otettava huomioon seuraavat asiat:

  • Palkkoja ei koroteta sopimuskaudella.
  • Lomarahoja leikataan 30 % eli ajanjaksolla 1.2.2017–30.9.2019 maksetaan vuoden 2016 lomarahaprosentteihin verrattuna pienempää lomarahaa.
  • Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut alenevat:
    • KuEL- ja JuEL-palkkaperusteinen maksu laskee 0,20 %-yksikköä.
    • Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee. Vuoden 2017 tarkemmista maksuista neuvotellaan elokuussa 2016.
    • Työnantajan sosiaaliturvamaksu (sairausvakuutusmaksu) alenee 0,94 %-yksikköä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ensi vuoden sotumaksut loppuvuodesta.

Nämä edellä mainitut muutokset vähentävät työvoimakustannuksia.

Kilpailukykysopimuksessa todetaan, että sosiaaliturvamaksun alennus rahoitetaan julkisen sektorin työnantajille aiheutuvilla säästöillä, jotka syntyvät työaikaan ja julkisen sektorin lomarahoihin liittyvillä toimilla sekä työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen rahoitusvastuumuutoksilla. Kuntatalous ei siten välittömästi vahvistu nyt sovituilla toimenpiteillä tai työ- ja virkaehtosopimusmuutoksilla, koska valtio tulee leikkaamaan kuntien rahoitusta arvioiduilla säästövaikutuksilla. 

Kunta–valtio -rahoitussuhteet eivät kuulu työmarkkinakeskusjärjestöille eivätkä KT:n toimivaltaan, joten tästä ei ole voitu sopia osana työmarkkinaneuvotteluja. Kuntaliiton kuntatalousosasto neuvottelee valtiovarainministeriön ja muiden ministeriöiden kanssa rahoitusmuutoksista. Toistaiseksi ei ole arviota leikkausten suuruusluokasta tai toteutustavoista.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa kilpailukykysopimuksesta KT varmisti, että myös kunnallisten työnantajien sosiaaliturvamaksuja alennetaan, ei vain yksityisten yritysten. Tämän periaatteen toteutuminen oli KT:lle tärkeää, jotta kilpailuneutraliteetti eri työmarkkinasektoreiden välillä toteutuu.

KT:n valtuuskunta myös edellytti, että hallitusohjelman mukaisesti kunnille kompensoidaan kilpailukykysopimukseen liittyvät verotulomenetykset.

Lomarahojen leikkaaminen

Kilpailukykysopimuksessa on sovittu, että lomarahoja vähennetään 30 %:lla nykyisestä tasosta ajanjaksolla 1.2.2017–30.9.2019. Tällä ajanjaksolla maksetaan siis vuoden 2016 voimassaoleviin lomarahaprosentteihin verrattuna pienempää lomarahaa.

Lomarahoja leikataan 1.2.2017 lukien siten, että leikkaus koskee koko lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016–31.3.2017 lomarahaa.

Lomarahaa ei leikata, mikäli lomanmääräytymisvuoden 1.4.2016–31.3.2017 lomaraha maksetaan palvelussuhteen päättyessä jo ennen 1.2.2017. Näin ollen ennen 1.2.2017 maksettavia lomarahoja ei leikata.