På svenska
Ohje
KVTES

KVTES:n paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 – ohjeet ja esimerkit

KVTES:n paikallinen järjestelyerä tulee maksuun 1.1.2019 lukien. Sen laskentaan liittyviä ohjeita ja esimerkkejä on julkaistu KT:n yleiskirjeessä 7/2018.

Paikallinen järjestelyerä on 1,2 prosenttia kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) palkkasummasta.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisesta ja neuvottelumenettelystä on määräykset KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:ssä. Järjestelyerän laskentaan liittyviä ohjeita ja esimerkkejä on puolestaan annettu KT:n yleiskirjeessä 7/2018.

Ohjeita ja esimerkkejä KVTES:n 1.1.2019 paikallisen järjestelyerän laskemisesta (KT:n yleiskirje 7/2018) >

KVTES:n 1.1.2019 paikallisen järjestelyerän kustannusten mallilaskuri ja sen käyttöohje >

Yleiset palvelussuhdeasiat

Sähköposti:
kvtes@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Yleiset palvelussuhdeasiat