Liite 5 Vapaalippusopimus

1 §

Teatterin päätoimisella näyttelijällä on oikeus saada näytäntökuukausittain vähintään neljä vapaalippua. Vapaaliput kelpaavat teatterin kaikkiin näytäntöihin, paitsi ensi-iltoihin. Vapaalippu ei oikeuta varaamaan paikkaa ennakolta. Tarkemmasta käytännöstä sovitaan teatterikohtaisesti.

2 §

Vapaalipuista peritään teatterikohtaisesti määritelty perusmaksu. Näin kertyneistä vapaalipputuloista vähintään puolet luovutetaan teatterin opintorahastolle.

3 §

Opintorahaston hallinnossa on teatterin henkilökunnalla ja kunnan ao. viranomaisella tasaveroinen edustus. Rahasto tekee ehdotuksen vapaalippujen hinnasta (perusmaksusta) ja jakaa kertyneistä varoista koulutusapurahoja teatterin henkilökunnalle.

4 §

Perusmaksua korkeampaa vapaalippuhintaa perittäessä ei teatteri ole velvollinen maksamaan korotuksen osalta rahastolle lisäosuutta.

5 §

Näyttelijän perheen jäsenet pääsevät teatterin näytäntöihin asianomaisessa teatterissa sovitun käytännön mukaisesti.

6 §

Tällä sopimuksella ei huononneta teattereiden olemassa olevia vapaalippu- ja opintorahastokäytäntöjä.