Osaamista kehittämään!

Julkaisuun on koottu periaatteita ja menetelmiä, joiden avulla työssä tarvittava osaaminen syntyy, säilyy ja paranee. Se on suunnattu erityisesti esimiehille.

Julkaisusta löytyy keinoja ja malleja oman osaamisen kehittämiseen sekä esimiehille menetelmiä ohjata henkilöstön osaamisen kehittymistä. Julkaisu on tehty kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteistyönä. Oppaan sovittiin kunta-alan osaamisen kehittämistä koskevan suosituksen sekä ay-koulutusta koskevan VES/TES:n neuvottelujen yhteydessä vuonna 2008. Oppaan sisällöstä pääosan on tuottanut Helsingin kaupungin Oiva-Akatemia ja siellä Laura Kaartinen.

Julkaisuvuosi:
2011
Julkaisu on ilmainen