Julkaisu

Onnistu muutoksessa

KT:n julkaisema Onnistu muutoksessa -opas on työväline muutoksen johtamiseen. Hyvä muutoksen johtaminen näkyy toiminnan tuloksissa ja henkilöstön hyvinvoinnissa.

Onnistu muutoksessa -opas tarjoaa käytännön muutosjohtamisen toimintamallin

  • johdolle
  • poliittisille päättäjille
  • henkilöstöjohdolle
  • esimiehille ja kehittäjille.

Julkaisun näkökulma muutokseen on se, että muutos on aina mahdollisuus. Julkaisu tarjoaa hyviä käytännön työvälineitä ja esimerkkejä muutoksen organisoinnista ja johtamisesta. Opas esittelee myös keinoja muutoksissa tarvittavaan viestintään ja vuorovaikutukseen, kulttuurin ja asenteiden muutokseen ja jopa tunnetyöskentelyyn.

Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hanke lisäsi muutosvalmiuttua

Kunnat ja kuntayhtymät kaipaavat esimerkkejä toisista organisaatioista, jonka vuoksi osaamisen jakaminen muille on todella tärkeää. Opas kertoo Henkilöstölähtöisellä johtamisella onnistuneeseen muutokseen -hankkeesta, johon osallistui kymmenen kuntaorganisaatiota. Ne olivat Vaasan, Kouvolan ja Imatran kaupungit, Lempäälän, Iin ja Inarin kunnat, HUS Akuutti ja Helsingin päivystys, HYKS Investointi- ja hankintatiimi sekä Posion kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja Coronaria Hoitoketju Oy. Valmennustrio Oy:n vetämän hankkeen tavoitteena oli lisätä muutosvalmiutta ja tukea johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä kohtaamaan muutokset yhteistyössä.

Kaikissa hankkeeseen osallistuneissa organisaatioissa yhdistettiin,  lakkautettiin tai yksityistettiin toimintoja ja kehitettiin palveluja paremmiksi ja tehokkaammiksi joko koko kunnassa tai jollakin toimialalla. Yhteistä kaikille muutosprosesseille oli johdon ja henkilöstön yhteistyö, jonka avulla henkilöstö saatiin sitoutumaan uudistuksiin ja tekemään muutoksia työssään. Hyvä muutoksen johtaminen näkyi toiminnan tuloksissa ja henkilöstön hyvinvoinnissa.

Oppaan ovat kirjoittaneet hanketta vetäneet Valmennustrio Oy:n asiantuntijat Virpi Ilmakangas ja Merja Takamäki. Se on julkaistu KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -julkaisusarjassa.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
48 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-645-5
ISBN-numero (Pdf):
ISBN 978-952-293-646-2
Julkaistu:
5/2019 (painettu)
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos