Julkaisu

Henkilöstötuottavuuden johtaminen kunnissa

Oppaassa kerrotaan johtamisen mallista, joka lähtee kuntastrategiasta ja päätyy henkilöstötuottavuuden kautta asiakkaan ja kuntalaisen saamaan hyötyyn, terveeseen talouteen ja palveluiden vaikuttavuuteen. Julkaisu on tarkoitettu työvälineeksi johdolle ja päättäjille sekä henkilöstöammattilaisille tulevaisuuden kunnan rakentamiseksi.

Kuntakenttää ja koko julkista sektoria ollaan uudistamassa niin, että Suomeen syntyy kokonaan uusi organisaatiomuoto, maakunta sote-palveluineen. Rakenneuudistusten lähtökohtana on kasvattaa tuottavuutta, parantaa palveluiden laatua ja uudistaa organisaatioiden toimintatapoja.

Kunnalliset palvelut ovat henkilöstövaltaisia, ja sen vuoksi 211 000 työntekijän työnantajavaihdosten hyvällä toteuttamisella on merkitystä sekä taloudelle että henkilöstön hyvinvoinnille ja saatavuudelle.

Henkilöstötuottavuuden johtaminen on tuore tapa kehittää sekä työhyvinvointia että tuottavuutta.

Johtaminen ja henkilöstön motivaatio työkyky ja osaaminen vaikuttavat työhyvinvointiin ja henkilöstötuottavuuteen

Tämä julkaisu on tarkoitettu ennen kaikkea kuntien johdolle, poliittisille päättäjille, henkilöstö- ja talousjohdolle ja muille henkilöstöammattilaisille sekä esimiehille.

Julkaisussa kuvataan henkilöstötuottavuuden käsite, toimintamalleja sen johtamiseen sekä neljän kunnan esimerkit työhyvinvoinnin strategisesta johtamisesta sekä kuntajohtajien oman työhyvinvoinnin varmistamisesta.

Henkilöstötuottavuus ei synny millä tahansa keinoilla. Tässä julkaisussa esitetty tutkimukseen perustuva johtamisen ketju osoittaa, kuinka työhyvinvointi lopulta syntyy hyvän johtamisen, esimiestyön ja henkilöstön motivaation, työkyvyn ja osaamisen kautta.

Nejän kunnan esimerkit työhyvinvoinnin strategisesta johtamisesta

Julkaisun sisältö perustuu neljän kunnan johdon näkemyksiin työhyvinvoinnin johtamisesta sekä näitä kuntia koskeviin tutkimustuloksiin ja kunnille tarjottuihin palveluihin, kuten työterveyshuolto ja johdon mentorointi. KT Kuntatyönantajat ja Keva ovat olleet hankkeen ohjausryhmässä.

Strategista työhyvinvointia ja tuottavuutta kehitettiin Etelä-Savon Työhyvinvointiakatemia -hankkeessa, jossa olivat mukana muun muassa Enonkosken, Juvan, Kangasniemen ja Sulkavan kunnat. Hankkeesta saatiin sekä tutkimusnäyttöä että kokemustietoa henkilöstö tuottavuuden johtamisesta.

Kangasniemen kunnan esimerkki painottuu strategisen hyvinvoinnin johtamiseen tulevaisuuden kunnassa, Enonkoskella ja Juvalla painopiste on henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä muutoksissa ja Sulkavan esimerkissä kuvataan kunnanjohtajan roolia ja työtä henkilöstöjohtamisessa.

Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -sarja

Opas on julkaistu KT:n henkilöstöjohtamisen hyviä käytäntöjä esittelevässä julkaisusarjassa, ja sen käsikirjoituksen on koonnut Ossi Aura Ossi Aura Consulting Oy:stä.

Julkaisu on jatkoa KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -sarjassa vuonna 2011 ilmestyneelle Työhyvinvointia johtamaan! -julkaisulle.

KT:n Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt -sarja esittelee kuntien ja kuntayhtymien kehittämistoimintaa, joihin liittyy myös hyvien käytäntöjen mallintamista. Hyvät käytännöt leviävät parhaiten, jos ne on jäsennetty yleiseksi toimintamalliksi.

Julkaisutiedot

Sivumäärä:
60 s.
ISBN-numero (Painettu):
978-952-293-511-3
ISBN-numero (Pdf):
978-952-293-512-0
Julkaistu:
9/2017
Kustantaja:
KT Kuntatyönantajat
Painos:
1. painos