På svenska
Blogi
Minna Salli
Minna Salli

Työterveyshuollon järjestäminen hyvinvointialueilla

Vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta. Sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä noin 216 000 työntekijää ja viranhaltijaa siirtyy uuden työnantajan palvelukseen liikkeen luovutuksen periaatteiden mukaisesti.  

Uudistuksen edellyttämät järjestelyt tulisi saada valmiiksi kuluvan vuoden aikana. Yksi keskeinen valmisteltava asia on, miten hyvinvointialueiden henkilöstön työterveyshuolto järjestetään. KT selvitti kyselyllä hyvinvointialueiden HR-vastuuvalmistelijoilta työterveyshuollon järjestämisen tilannetta joulukuussa 2021. Kyselyyn vastasi 15 valmistelijaa eri alueilta.  

Valmistelujen tilanne joulukuussa 2021 

KT suosittelee, että luovuttaja ja luovutuksensaaja tekevät henkilöstökysymyksiä koskevan ehtovertailun hyvissä ajoin ennen liikkeen luovutusta. Ehtovertailussa ovat mukana henkilöstöedut, joihin myös työterveyshuolto kuuluu.  

Kyselyyn vastanneista valtaosa oli selvittänyt, miten luovuttavien organisaatioiden työterveyshuollon palvelut on järjestetty. Neljällä vastanneista tätä ei oltu vielä joulukuussa selvitetty, mutta he olivat sitä suunnitelleet. Yhdeksän hyvinvointialuetta oli alustavasti selvittänyt jo luovuttavien organisaatioiden työterveyshuoltosopimusten sisällön laajuuden, joista kahdella alueella tämä selvitys oli tehty kattavasti.

Puolet vastanneista ei ollut vielä pohtinut tapaa, miten työterveyshuollon palvelut järjestettäisiin.  Kuusi vastaajaa arvioi, että palvelut ostettaisiin ulkopuoliselta palvelun tarjoajalta. Kaksi vastaajista taas pohti, että palvelut hankittaisiin hyvinvointialueen itsensä tai yhdessä toisten hyvinvointialueiden kanssa perustettavalta työterveysyhtiöltä. Kukaan ei ollut miettinyt vaihtoehtoa, että tuottaisi itse työterveyspalvelut omana toimintana henkilöstölle. Muutamilla alueilla oli jo ehditty miettiä työterveyspalveluiden kilpailuttamisen ajankohtaa. 

Yhteistoiminta on tärkeä osa työterveyshuollon palveluiden järjestämistä. Siitä säädetään työterveyshuoltolain 8 §:ssä. Kun työnantaja suunnittelee henkilöstön työterveyshuollon toteuttamista, tulee hänen toimia yhteistoiminnassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. Työnantaja päättää työterveyshuollon järjestämistavasta, mutta toiminnan suunnittelussa ja arvioinnissa yhteistoiminta on tärkeää. Yhdellä alueella oli jo pohdittu, miten ja missä vaiheessa työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeelliset asiat aiotaan käsitellä yhteistoiminnassa.    

Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kannattaa jakaa 

Henkilöstön työterveyshuollon järjestäminen on iso kokonaisuus, jonka suunnittelu on syytä aloittaa ajoissa. Hyvinvointialueiden valmistelijoiden on hyvä pohtia työterveyshuollon kokonaisuutta monesta eri näkökulmasta ja huomioida työterveyshuollon tarjoaminen myös organisaation imagokysymyksenä. Työterveyshuolto on henkilöstöetu, joka haastavassa osaavan henkilöstön saatavuustilanteessa voi olla yksi merkittävä veto- ja pitovoimatekijä. 

Työterveyshuollon järjestämiseen hyvinvointialueiden aloittaessa liittyy vielä paljon selvitettävää. Valittavaan järjestämistapaan vaikuttaa myös hyvinvointialueiden velvollisuus järjestää työterveyshuollon palvelut alueen yrityksille sekä velvoite turvata alueella riittävä oma  työterveyshuollon palvelutuotanto. 

KT tukee valmistelijoita työssään. KT:n muutostuki-sivustolle on koottu keskeisiä asiakokonaisuuksia sote-uudistukseen ja valmisteluun liittyen. KT:n muutostuen sähköpostiin voi lähettää kysymyksiä, joita ei muutostuen verkkosivuilla ole selvitetty. Kokemuksia ja hyviä käytäntöjä kannattaa myös jakaa aktiivisesti KT:n eri työnantajaverkostoissa.   

 

Blogin kirjoittivat yhteistyössä neuvottelupäällikkö Anna Kukka & työelämän kehittämisen asiantuntija Minna Salli. 

Blogia voi kommentoida sen julkaisupäivämäärästä noin kuukauden ajan. 

Lisätietoja

Minna Salli

Minna Salli

Minna Salli on työmarkkinajuristi, jonka tehtäviin kuuluvat erityisesti työelämän kehittämiseen, työhyvinvointiin ja työkyvyn hallintaan liittyvät tehtävät.

Monipuoliset tehtävät eri toimialoilta työsuhdejuridiikan ja työhyvinvoinnin parissa ovat antaneet Minnalle hyvän kokonaiskuvan työelämän kehittämisen pohjaksi. Minnan vapaa-aika kuluu perheen, liikunnan ja opiskelujen parissa.

Anna Kukka

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2385
Matkapuhelin:
+358 50 347 9342
Sähköposti:
Anna.Kukka@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta