Blogi
Aija Tuimala
Aija Tuimala

Verkostoista voimaa myös esimiestyöhön

Soteliiderit-projektipäällikkö Aija Tuimala

Verkostot ovat merkittävä osa KT:n edunvalvontaa ja toimimme aktiivisesti monessa erilaisessa verkostossa. Yhteistyö eri kumppaneiden kanssa on tärkeää, sillä yhdessä tekeminen luo vahvan pohjan yhteisymmärrykselle ja luottamukselle.

Verkostoimaiseen toimintaan kuuluu osaamisen ja kokemusten jakaminen. Kunta-alalla työskentelevät jakavatkin poikkeuksellisen avoimesti osaamistaan, kokemuksiaan sekä kehittämistekoja.

Esimiestyön kehittäminen tarpeen etätyöaikanakin

Verkostoissa tapahtuvasta kehittämistyöstä voivat hyötyä kaikki. Korona-aika on muuttanut tapaamme työskentelyämme monella tapaa, se on myös korostanut hyvän esimiestyön tarvetta. Kevään 2020 aikana haastattelimme yli 60 sote-työnantajien edustajaa ja näissä haastatteluissa on nostettu esille esimiesten tärkeä rooli myös kriisiaikana.

Esimies voi rauhoittaa tiimiään vaikeissa tilanteissa tai pahimmillaan luoda kaaosta omalla toiminnallaan. Esimiehen rooli innostajana ja mahdollistajana on entistä tärkeämpi, jotta jokainen voi loistaa omassa tehtävässään. Esimiesten olisikin hyvä silloin tällöin katsoa peiliin ja arvioida omaa toimintaansa. Peilin voi katsoa myös yhdessä muiden esimieskollegoiden kanssa ja saada oppia toisilta.

KT:n palvelut laajentuneet esimiesten tueksi

Olemme KT:ssä aloittaneet jo keväällä esimiesten tueksi tarkoitettujen palvelujen kehittäminen nykyisten palvelujen lisäksi, mutta yhteistyökumppaniemme kanssa tarjoamme nyt entistä enemmän ja laadukkaampia koulutuksia, valmennuksia ja luentoja sekä itseopiskelumateriaaleja esimiesten ja organisaatioiden kehittämiseksi.

Yhteistyökumppaneina syksyn tapahtumissa ovat niin kunnat ja kuntayhtymät kuin eri tutkimus- ja oppilaitokset. Osa valmennuksista ja luennoista tuotetaan hankekonsortioiden avulla (sosiaali- ja terveysministeriön jakaman ESR-rahoituksen tuella) ja osa KT:n omana toimintana.

Lukuisia mahdollisuuksia – valitse omasi

Laajan tarjonnan vuoksi olemme teemoittaneet lähes joka viikko järjestettäviä maksuttomia etäkohtaamisia. Syyskuussa pidettävien luennoissa pureudumme työyhteisöjen muutosvalmiuksien edistämiseen, kun lokakuussa keskitymme kriisi- ja etäjohtamiseen. Marraskuussa pohdimme vuorovaikutusta sekä kohtaamista ja joulukuu on varattu viestinnälle erityisesti kriisitilanteissa.

Näitä eri teemoja taustoitetaan alan tutkimustiedolla, tarjotaan käytännön valmennusta sekä nostetaan esiin case-esimerkkejä kentältä. Webinaarit tarjoavat teemaan yleiskuvan ja tietoa, jonka pohjalta myös lyhyesti keskustellaan. Teemavalmennuksissa aiheisiin paneudutaan syvemmin case-esimerkkien ja keskustelun avulla.

Tutustu syksyn tarjontaan ja tule mukaan kehittymään esimiehenä!

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala

Aija Tuimala on yhteysjohtaja, joka seuraa sopimusneuvotteluja viestinnän näkökulmasta.

Aijalla on pitkä kokemus kunta-alan uudistamisesta sekä työnantajan edustajana toimimisesta.

Aija Tuimala

yhteysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2198
Matkapuhelin:
+358 40 869 6494
Sähköposti:
Aija.Tuimala@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta