Blogi

Työllisyyteen tarvitaan lisäpanostuksia

Markku Jalonen bloggaa

Sipilän hallitus valmistautuu huhtikuun alkupuolella viimeiseen kehysriiheensä. Kansantalous kasvaa ja työllisyys paranee. Suomen kilpailukyvyn kohentumiseen vaikuttavat myös kilpailukykysopimus ja muut viime vuosina tehdyt maltilliset työmarkkinaratkaisut sekä eläkeuudistus.

Vaikka hallituskautta on jäljellä enää noin vuosi, työllisyyteen on mahdollista panostaa vielä lisää.

Kannatettava keino on alueellisten työllisyys- ja yrityspalvelukokeilujen jatkaminen vuoden 2019 loppuun asti. Kokeiluissa on jo tähän menneessä saavutettu merkittäviä tuloksia. Siksi niiden toimintamallit on vakinaistettava osaksi kasvupalveluiden allianssimallia. Ei ole mieltä säätää maakuntauudistuksen ohessa erillistä väliaikaislakia julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä.

Työllisyysasteen nostamiseksi voimavaroja pitää ohjata työvoima- ja kasvupalveluihin. Samalla on varmistettava monialaisten palvelujen tarjonta ja saatavuus etenkin vaikeimmin työllistyville työnhakijoille. Palkkatukea on syytä kohdentaa myös maahanmuuttajiin ja vaikeimmin työllistettäviin. Työvoiman liikkuvuutta on tuettava kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi. Työolosuhteiden järjestelytuen saatavuus pitää turvata. Erilaisista tukimuodoista on syytä tiedottaa nykyistä tehokkaammin, jota työnhakijat ovat niistä paremmin tietoisia.

Koulutuspolitiikasta tulee siirtyä kohti osaamispolitiikkaa. Työn murrokseen liittyvä osaamistarpeiden uudistuminen edellyttää, että koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja uudistuvaa osaamista vahvistetaan muun muassa käynnistämällä aikuiskoulutuksen reformi ja helpottamalla opintopolulle pääsemistä oppisopimusten ja tutkinnon osien suorittamisen kautta.

Lisäksi on kehitettävä toimintamalleja, joiden avulla edistetään työntekijän siirtymistä työstä työhön ilman työttömyysjaksoa. Muunto- ja täydennyskoulutusta kannattaa lisätä. Koulutuspaikkojen riittävyydestä pitää huolehtia alueellisten tarpeiden mukaisesti.

Erityisesti KT haluaa vauhdittaa nuorten tutkinnon suorittaneiden pääsyä työuralle. Se käy sallimalla määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ilman muuta erityisperustetta tutkinnon suorittaneelle enintään 29-vuotiaalle kahden vuoden ajan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Markku Jalonen

Markku Jalonen bloggaa

Markku Jalonen on kunta-alan työmarkkinajohtaja

Kommentit

Päivi Hämäläinen
10.04.2018 10:43

Me täällä periferiassa kuntien terveysasemilla työskentelevät joudumme kehittämään osaamistamme myös, koska uusia erilaisia hoitomenetelmiä tulee tietoomme keskussairaalatasolta ja meidän on hallittava ne perusterveydenhuollossa, jos potilaalle ei määrätä jatkoja enää asian suhteen erikoissairaanhoitoon. Mutta meidän palkkausta osaamisen suhteen ei mitenkään huomioida, meidän tulee aina vaan hallita enempi ja enempi. KT on antanut ilmeisesti ohjeet siitä kunnille, miten meitä saa kohdella kuin aivotonta karjaa eli palkkaus ei ole kohdillaan osaamisen suhteen. Monella meistä uuttakin monialaista osaamista, mutta sen käytöstä ei makseta. Tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, siksikin kuin sinä olet yksi entisistä kollegoista eli sairaanhoitaja. Mutta me suurimmaksi osaksi naisia. Juuri paljastui eräässä yksityisessä kylläkin hoivakodissa tapaus, että mieslähihoitaja saa heti täyden palkan ilman näyttämättä juuri saamansa todistusta lähihoitajaksi valmistumisestaan ja samassa tilanteessa olevalle naislähihoitajalle olisi maksettu 5% alennuksen palkaa, vaikka ollut oppisopimuksella kyseisessä hoivakodissa kirjoittamassa sopimusta lähihoitajaksi alkamisesta. Jos tuo nainen ei olisi kysellyt asiaa tuttavaltaan, hän olisi kirjoittanut sopimuksen eritavalla kuin tuo mies. Onko näin myös kunnallisella alalla, että naisia koitetaan johtaa harhaan vain pelkän sukupuolen vuoksi. Kyseisen yksityisen laitoksen esimies työntekijäjärjestön aktiivina toimii ja saa kunnallisen puolen tietoutta samalla. Herää kyllä epäluottamus KT:tä kohti

Lisää uusi kommentti

Rajattu HTML

  • Sallitut HTML-tagit: <a href hreflang> <p> <br>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Verkko- ja sähköpostiosoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Lisää kirjoittajalta