På svenska
Blogi
Markku Jalonen
Markku Jalonen

Työllisyyteen tarvitaan lisäpanostuksia

Markku Jalonen bloggaa

Sipilän hallitus valmistautuu huhtikuun alkupuolella viimeiseen kehysriiheensä. Kansantalous kasvaa ja työllisyys paranee. Suomen kilpailukyvyn kohentumiseen vaikuttavat myös kilpailukykysopimus ja muut viime vuosina tehdyt maltilliset työmarkkinaratkaisut sekä eläkeuudistus.

Vaikka hallituskautta on jäljellä enää noin vuosi, työllisyyteen on mahdollista panostaa vielä lisää.

Kannatettava keino on alueellisten työllisyys- ja yrityspalvelukokeilujen jatkaminen vuoden 2019 loppuun asti. Kokeiluissa on jo tähän menneessä saavutettu merkittäviä tuloksia. Siksi niiden toimintamallit on vakinaistettava osaksi kasvupalveluiden allianssimallia. Ei ole mieltä säätää maakuntauudistuksen ohessa erillistä väliaikaislakia julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä.

Työllisyysasteen nostamiseksi voimavaroja pitää ohjata työvoima- ja kasvupalveluihin. Samalla on varmistettava monialaisten palvelujen tarjonta ja saatavuus etenkin vaikeimmin työllistyville työnhakijoille. Palkkatukea on syytä kohdentaa myös maahanmuuttajiin ja vaikeimmin työllistettäviin. Työvoiman liikkuvuutta on tuettava kohtaanto-ongelmien vähentämiseksi. Työolosuhteiden järjestelytuen saatavuus pitää turvata. Erilaisista tukimuodoista on syytä tiedottaa nykyistä tehokkaammin, jota työnhakijat ovat niistä paremmin tietoisia.

Koulutuspolitiikasta tulee siirtyä kohti osaamispolitiikkaa. Työn murrokseen liittyvä osaamistarpeiden uudistuminen edellyttää, että koulutuksen työelämälähtöisyyttä ja uudistuvaa osaamista vahvistetaan muun muassa käynnistämällä aikuiskoulutuksen reformi ja helpottamalla opintopolulle pääsemistä oppisopimusten ja tutkinnon osien suorittamisen kautta.

Lisäksi on kehitettävä toimintamalleja, joiden avulla edistetään työntekijän siirtymistä työstä työhön ilman työttömyysjaksoa. Muunto- ja täydennyskoulutusta kannattaa lisätä. Koulutuspaikkojen riittävyydestä pitää huolehtia alueellisten tarpeiden mukaisesti.

Erityisesti KT haluaa vauhdittaa nuorten tutkinnon suorittaneiden pääsyä työuralle. Se käy sallimalla määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ilman muuta erityisperustetta tutkinnon suorittaneelle enintään 29-vuotiaalle kahden vuoden ajan tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Markku Jalonen

Markku Jalonen

Markku Jalonen on Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n toimitusjohtaja.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Lisää kirjoittajalta